Nyheter

Rådmannen om budsjettet: – Må kutte mye vi gjerne skulle hatt råd til

Rådmann Elisabeth Enger varsler at det vil bli trangt framover. Mange tilbud som er viktig for kommunens innbyggere vil oppleve kutt.

Rådmannen la fredag fram sitt budsjettforslag for neste år, og økonomiplanen fram mot 2024.

Forslaget kan oppsummeres med: kutt i nesten alt unntatt helse og omsorg.

Forklaringen er enkel: det er der det er størst behov.

– Behovet for sykehjemsplasser er veldig stort, da er det om å gjøre å starte opp med plassene i Krokstadelva så raskt som mulig, sier rådmann Elisabeth Enger.

De gamle får mest

Tall for befolkningsutviklinga i Drammen viser at gruppa over 80 år er den som vil vokse mest i tiårene framover.

– Det blir veldig mye større andel eldre framover. Behovet vil øke mye mer enn økningen i inntektene våre.Så selv om vi tilføre 200 millioner, er det ikke nok for å dekke hele behovet.Her må vi legge opp til at folk kan ta mer ansvar for eget liv, og tenke litt nytt. En viktig diskusjon i årene framover blir om vi skal ha flere tilrettelagte boliger og mindre sykehjem, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

Det vil derfor flyttes mer penger over til feltet helse og omsorg. Blant annet vil det bevilges mer til hjemmetjenesten og det vil opprettes ti nye plasser på Svelvik sykehjem.

En annen gruppe som rådmannen omtaler som «budsjettvinner» er personer med særskilte behov. Det skyldes blant annet at kommunen forventer stor økning av personer med behov for heldøgnsbemanning - og at egenandelen for denne gruppa øker, da staten betaler for en mindre andel enn før.

Tøffe kutt

Totalt skal det kuttes rundt 88,9 millioner i kommunens tjenester i år. Og i årene fram mot 2024 vil det kuttes enda mer hvert år. Rådmannen legger ikke skjul på at det er tøft.

– Den økonomiske situasjonen er sånn at vi må ta bort mye vi gjerne skulle hatt. Det vi foreslår å kutte er ikke fordi vi ikke er fornøyde eller ikke vil ha tjenestene, men fordi vi må prioritere. Å få mer midler til helse og omsorg er en nødvendighet. Da må vi se på tjenester som ikke er lovpålagte, sier Enger. Dette er også hennes svar på hvorfor kommunen velger å kutte i Ung11, ekstraåret på ungdomsskolen som kommunen har hatt gode erfaringer med.

Samtidig trakk hun under dagens budsjettpresentasjon fram området forebygging som et av få som ikke får kutt.

– Kommunen skal satse på forebygging, samtidig foreslår du å kutte et tilbud som hindrer frafall og hjelper ungdom med å fullføre skolen. Hvordan henger det sammen?

– Noe av forklaringa er at vi mener at den aldersgruppa er fylkeskommunens ansvar. De har et tilbud som heter Ung Invest. Behovet kan dekkes på andre måter, syns vi. Det er viktig å få ungdom gjennom skoleløpet, men det finnes alt et tilbud, sier Enger.

Hun understreker at det de kan kutte i er ikke-lovpålagte tilbud, og det er derfor der de har måttet prioritere strengt.

– Det positive i dette budsjettet er at vi har klart å finansiere de to største investeringsbudsjettene, sykehjem og bybru. Det er et pluss. Ellers er det først og fremst et veldig trangt budsjett. Vi har lave kommunale inntekter, da må vi være nøkterne og prioritere tøft. Jeg har måttet gjøre det, og politikerne må være forberedt på å gjøre det, sier hun.