Nyheter

Setter inn ekstra skolebusser etter trengsel

Etter kritikk fra foreldrene settes det inn ekstra skolebusser for å begrense smitten på en bussrute i Drammen– men skolebussen er ikke omfattet av munnbindpåbudet i kollektivtrafikken.

Et bilde knipset ved ombordstigning på en av skolebussene til Galterud viser at det i hvert fall ikke er mange som bryr seg om enmetersregelen.

Onsdag ettermiddag skal de som får skoleskyss mellom Åskollen og Galterud i Drammen ha fått melding fra kommunen om korona-tiltakene.

Setter inn nye busser

Dagsavisen Fremtiden skrev tirsdag om stor trengsel på skolebussene fra Åskollen til Galterud. En Åskollen- og Galterud-forelder viste bilder av elever som sto som sild i tønne og presset seg helt inntil hverandre på bussen.

Kommunen vil derfor sette inn ekstra busser på linja, opplyser de onsdag.

«For å øke avstanden mellom elevene på skoleskyssen mellom elevene på strekningen Åskollen – Galterud – Åskollen vil Brakar øke kapasiteten så fort det er praktisk mulig, Dette vil sannsynlig være i gang fra mandags morgen» , skriver kommunalsjef Thomas Sola for skole og barnehage i en melding til Dagsavisen Fremtiden.

«Frem til kapasiteten har økt på strekningen, vil Galterud skole bemanne bussene for å sikre nødvendig smittevern. I perioden frem til kapasiteten har økt anbefales det å bruke munnbind. Vi arbeider med å kunne dele ut munnbind til elevene på skolen».

Regnes ikke som kollektivtransport

Fra onsdag kl. 18 trer Drammens nye koronaforskrift i kraft. Den inneholder blant annet påbud om munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Men skolebusser er unntatt fra dette, ifølge kommunen. FHI og utdannignsdirektoratet har konkludert med følgende:

«Elever på ungdomsskolen og i videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige befolkningen. Det er imidlertid ikke nødvendig å bruke munnbind hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer.»

Sola sier at tetthet ved skoleskyss logisk må regnes som en risikosituasjon, men ikke er pekt på som en viktig smittearena.

«Tetthet er like fullt ikke anbefalt, og det bør tilstrebes å holde 1 meters avstand ansikt til ansikt, mens man på seter kan sitte skulder ved skulder,» skriver han.

Og avslutter:

«Nå legges det bedre til rette for at det er mulig å holde avstand ved at kapasiteten økes ved flere busser. Nå er det viktig at det følges opp av den enkelte elev som bidrar til å holde minst en meters avstand. Munnbind vil være et alternativ når det ikke er mulig å holde avstand, men det vil aldri være noen god erstatter for bedre kapasitet og større avstand.»