Nyheter

Frp-representant ut mot krig – SV vil hjelpe folk der de er: slik var Moria-debatten i kommunestyret

Selv om det var gitt på forhånd hva utfallet ville bli av kommunestyrets debatt om å ta imot flyktninger fra Moria, var det noen politikere som overrasket.

Votering under kommunestyremøtet i Drammen 26. oktober.

Tidligere i oktober skrev Dagsavisen Fremtiden om at formannskapet i Drammen stilte seg positive til å ta imot flyktninger fra Moria - innenfor kvoten av flyktninger Drammen har sagt ja til å bosette i år, som blir justert til 55 ut fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) behov.

Dermed var det også ganske gitt hva resultatet ville bli mandag, da samme sak skulle behandles av kommunestyret. Både SV og Frp gjentok sine forslag fra formannskapet. Mens SV ville at Drammen skulle anmode regjeringa om å ta imot flere enn 50 fra Moria, og samtidig ville at kommunen skulle si ja til å ta imot alle Moria-flyktningene Imdi anmoder om (altså, dersom kvoten på 55 er fylt men Imdi ber Drammen ta imot flere fra Moria, skal man si ja), ville Frp ta imot 0.

Posisjonens forslag var å følge vedtaket fra formannskapet, noe som gikk gjennom. MDG, Rødt og KrF støttet SVs forslag, men det holdt ikke til flertall.

DEBATT: «Svært alvorlig at kommunestyret ønsker å påføre kommunen enda større problemer»

Ut mot USA-kriger

Debatten gikk langs kjente skillelinjer, men noen overraskelser kom likevel. For eksempel da Frps Knut Gjerde pekte på USA-ledede kriger som en stor årsak til flyktningstrømmen:

– Amerikanerne starter kriger i Syria, Irak, Vietnam, Afghanistan og Libya. Da flykter hundretusenvis av mennesker. Vi får båtflyktninger. På én måte er vi delvis skyldige selv. Hva med å øke levestandarden i områdene hvor de bor, i stedet for å krige mot disse islamske landene, sa han fra talerstolen.

For disse ordene fikk han skryt fra både SV og Rødt. Rødts Jørgen Wilhelmsen mente Gjerde var i ferd med å «ta en Willoch» - med referanse til at Høyres grand old man har endret syn på for eksempel Israel/Palestina-konflikten på sine eldre dager.

– Må hjelpe dem der de er 

Frps Lavrans Kierulf mente, i kjent Frp-stil, at det beste er å hjelpe flyktninger der de er. Noe mer overraskende, kanskje, er at dette budskapet også ble framført av SVs Rune Kjeldsen - riktignok med en vri på Kierulfs budskap.

Kjeldsens poeng var at den eneste måten man hindrer flyktninger fra å forlate landene sine på er å sikre fred - og levekår.

–  Det som trengs er et velutviklet helsevesen og skolevesen. Den eneste langsiktige løsningen er at menneskene i Midøsten og Nord-Afrika må sikres både fred og inntektsskapende arbeid der de er. Det er det eneste som kan hindre at vi lever med flyktningpresset i mange tiår framover, sa han.