Nyheter

Starter realfagskole i Drammen: – Bekymret for at de har til hensikt å etablere en a-skole

Den private skolen skal være et sted hvor du kan «møte likesinnede». Det bekymrer Utdanningsforbundet.

I høst åpnet landets andre realfagskole for barne- og ungdomsskoleelever, på Torshovtoppen i Oslo. Fra før av finnes det en realfagskole for grunnskoleelever i Sandvika.

Nå føyer Drammen seg inn i rekken av byer som har et tilbud til elevene som elsker fysikk, kjemi, matte, programmering og teknologi.

Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen åpnet høsten 2016 og er et privat grunnskoletilbud fra 1. til 10. trinn. I høst flyttet skolen med sine 90 elever fra sine lokaler på Strømsø, til nye lokaler på Landfalløya.

Nå satser de tyngre på realfag, og endrer navn til Drammen Realfagsskole Heltberg.

Les også: Kommunen vil dele barnevernet i to i prøveprosjekt: – For viktig til å eksperimentere med

«Møter likesinnede»

Drammen Realfagsskole Heltberg skriver på hjemmesiden at de «har høye forventninger til deg som elev», og at skolen er for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. I en pressemelding sier rektor Helene Dahlman at realfagsskolen gir elevene mulighet til å arbeide på et høyt faglig nivå, hvor likesinnede elever møtes gjennom realfaglige aspirasjoner.

Leder i Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug, sier at de er bekymret for at man ved å etablere en realfagskole sender et signal om å danne en type «eliteskole».

– Vi er bekymret for at skolen ønsker en spesiell type elever. Vi vet at det er bra for barn og ungdom å gå på skole med folk fra forskjellige samfunnslag. ​Vi er generelt skeptiske til alle dreininger mot mer homogene skoler. Skolen skriver i pressemeldingen at elevene på skolen vil «møte likesinnede». Vi mener det er viktig å verne om en skole der alle møtes.​

Leder i Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug. Foto: Kenneth Lia Solberg

«A» og «b» skoler

Evenshaug understreker at han mener det er bra at elever blir faglig utfordret, men at det er et pedagogisk prinsipp som gjelder alle.

Han er redd markedsføringen om å «møte likesinnede» bidrar til inntrykket av offentlige og privates​koler som «a-skoler» og «b-skoler».

– Vi er bekymret for at de har til hensikt å etablere en a-skole, sier han før han legger til:

– Vi i Utdanningsforbundet er også opptatt av å unngå for mange private grunnskoler. Kommunen er pålagt å ha offentlige skoleplasser til alle elever som bor i kommunen. Selv til de som velger privat skole. Hver etablering av private grunnskoler utfordrer dermed kommuneøkonomien.

Han trekker paralleller til Sverige, som ser en enorm vekst i mengden private skoler.

– I Sverige reiser elevene på kryss og tvers for å shoppe skoler. Der ser man at privatiseringen har gått for langt, og man tømmer det offentlige skoleverket.

Muligheter på offentlige skoler

Han understreker at det i den offentlige skolen også er mulig å ta fag på et annet faglig nivå, og trekker frem eksempler med elever på ungdomsskolen som tar fag på videregående.

Det kan Marianne Støa, rådgiver for grunnskolen i Drammen kommune, bekrefte. Hun vil tippe rundt 15-20 ungdomsskoleelever tar videregående-fag innen matte eller engelsk.

– Det lovpålagte kravet om tilpasset opplæring gjelder uansett om man er faglig sterk eller faglig svak. Mange elever i Drammen får også undervisning på et høyere nivå ved å følge opplegget til et høyere klassetrinn på skolen.

Rektor Helene Dahlman på Drammen realfagsskole Heltberg. Foto: Drammen realfagsskole Heltberg

– Behov for et alternativ

Rektor Helene Dahlman på Drammen realfagsskole forteller at Heltberg fra starten i 2016 har vært en skole for de som ønsker å strekke seg lenger.

– Et navnebytte gjenspeiler bare det vi ønsker å tilby elevene våre, og tydeliggjør hvorfor de bør søke seg til oss.

Hun ser det ikke som problematisk at det danner seg såkalte «eliteskoler» med en mer homogen elevmasse.

– Vi er opptatt av at elevene kan velge, og i alle større byer finnes det flere alternativer til den offentlige skolen. Jeg opplever det ikke som problematisk at det finnes videregående skoler med høyere snitt enn andre skoler, og mener det også kan være en fordel på grunnskolenivå å ha alternative skoler med elever som ønsker mer.

– Hvorfor det?

– Vi ser at mange søker seg til oss, og da tenker jeg det er behov for et alternativ.

– Dere skriver på nettsidene deres at dere stiller høye krav til elevene deres. Kan skolen skape et prestasjonspress?

– Absolutt ikke. Vi ønsker elever som er interesserte og nysgjerrige, og ivaretar det som er viktig for god opplæring. Vi støtter elevene mye i arbeidet de gjør, og jobber for å ivaretar motivasjonen deres.