Nyheter

Hovedutvalget utsatte forslaget om deling av barnevernet

Kommunen vil dele barnevernet i to. Hovedutvalget for utdanning og oppvekst valgte å utsette hele saken.

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning hadde onsdag på sakskartet et forslag fra rådmannen om å dele barnevernet i Drammen i to - slik at man får et eget barnevern for Strømsø-området, som skal være en del av det tverrfaglige Knutepunkt Strømsø.

Men utvalget valgte å ikke behandle saken. Utvalgsleder Cathrin Janøy foreslo å utsette saken. Utvalget ga tilslutning til at dette var lurt.

– Det er viktig å lytte godt til fagmiljøene og de tillitsvalgte i denne saken, sier Janøy.

Dermed blir den behandlet i partssammensatt utvalg (PSU), før den kommer tilbake til hovedutvalget for oppvekst og utdanning.

Janøy ba samtidig om at de skal få en orientering om knutpeunktet i neste møte.

Hovedtillitsvalgt Ann Skjellum i Fellesorganisasjonen (FO) fikk dermed ikke ønsket sitt oppfylt. Hun sa til Dagsavisen Fremtiden onsdag at hun håpet politikerne ville avgjøre saken én gang for alle.