Nyheter

– Skremmende at regjeringen ikke ser at politikken deres virker mot sin hensikt

Elisabeth Thoresen synes det er bra at regjeringen vil bruke mer penger på å få unge tilbake til jobb eller skole, men understreker at den største gruppen med nedsatt arbeidsevne er over 40 år.

– Regjeringen sier de har - og har hatt - som mål om å få flere i arbeid, færre på uføretrygd og mindre forskjeller. Resultatet er økte forskjeller, flere på uføretrygd, færre i arbeid og flere tusen som står uten noen inntektssikring på grunn av et feilslått lovverk, sier Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, ufør og tidligere Nav-ansatt.

Onsdag formiddag presenterte finansminister Jan Tore Sanner (H) regjeringens statsbudsjett - som umiddelbart ble erklært «dypt usosialt», av SVs Kari Elisabeth Kaski til NRK radio.

Hun var svært kritisk til at regjeringen nok en gang går inn for store skattekutt for de rikeste, mens de vanskeligstilte må spenne inn livreima - igjen. Kaski trakk fram at regjeringen vil slå sammen egenandelstakene for helsetjenester. Det betyr at over en million mennesker må betale mer for helsehjelp og medisiner.

– I senere år har vi fått dobbelt så mange milliardærer og dobbelt så mange unge uføre. Likevel vil regjeringen bare i år gi en milliard mer til dem med store formuer, men de kan ikke vise at skattekuttene til de rike har ført til én eneste ny arbeidsplass, tordnet Hadia Tajik (Ap) til NRK radio.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim framholdt at det eneste som virkelig kan minske forskjellene er å få folk ut i arbeid, og at regjeringen derfor blant annet velger å bruke mer penger på aktivitet og tiltak for unge uføre og unge på sosialhjelp.

Les også: Alle sykehjemmene i Drammen får «spillebord»: – Hjelper ikke dersom beboerne ikke bruker det

Mer av det som ikke virker

Med hele 10,5 prosent uføretrygdede foreslår regjeringen å bevilge en ekstrapott til Nav, på 825 millioner. Ifølge Aftenpostens oppsummering skal dette blant annet gå til å sikre de unge - som står utenfor arbeidslivet - mer opplæring, digital oppfølging, arbeidstrening og inkluderingstilskudd. Individuell jobbstøtte (IPS) skal styrkes med 50 millioner - og varig tilrettelagt arbeid (VTA) foreslås styrket med 39 millioner.

Dette imponerer på ingen måte drammenser Elisabeth Thoresen, som kastet seg inn i kampen for syke og uføres rettigheter etter at regjeringen strammet kraftig inn på ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018. Siden makstiden for AAP ble innskrenket fra fire til tre år, har mange flere måttet søke sosialhjelp. For alle de som ikke blir ferdig avklart av Nav innen fristen pålegges et års karenstid - helt uten inntekter - før de kan søke på nytt.

– Og nå velger regjeringen bare å gjøre enda mer av det vi har sett at ikke virker overfor sårbare grupper som syke og uføre, sier Thoresen etter å ha fulgt presentasjonen av statsbudsjettet.

Les også: Dette får Drammen i statsbudsjettet

Ingenting til den største gruppa

– Selvfølgelig er det fint at de vil satse mer på unge uføre og unge på sosialhjelp - men det hjelper ikke med penger til tiltak når de som blir presset ut i disse tiltakene ikke har helse til å være i arbeid.

Thoresen synes det er høyst kritikkverdig at den største gruppen med nedsatt arbeidsevne, de som er fra 40 år og oppover, ikke nevnes med et ord.

– Dette er fortsatt en ikke-eksisterende gruppe for regjeringen. Ingen tiltak, ikke noe hjelp – de kan seile sin egen sjø. Flere her har også barn under 18 år. Derimot mener de at økt barnetrygd vil bety mest for de som har minst, men det er totalt feil. For sosialhjelpsmottakere regnes barnetrygd som inntekt, og det blir trukket fra sosialhjelpen.

Hun mener også at det å slå sammen egenandelstak en og to er å sette sårbare grupper opp mot hverandre. For dette vil føre til at helsehjelpen blir dyrere for rundt en million mennesker, mens de med aller høyest utgifter til helsetjenester vil spare penger.

– Denne regjeringen rammer konsekvent samfunnets svakeste; syke, uføre og fattige hardest. Det er skremmende at de ikke ser at politikken deres virker mot sin hensikt, konstaterer Elisabeth Thoresen.

Les også: Pensjonskutt slo til for de private barnehagene: – Jeg forstår det ikke