Nyheter

Dette får Drammen i statsbudsjettet

Det er få overraskelser i statsbudsjettet for Drammens del - men flere kulturinstitusjoner får økte bevilgninger.

Jan Tore Sanner

En del av pengene Drammen får i statsbudsjettet var gitt på forhånd - for eksempel penger til utbygging av nytt sykehus (1,02 milliarder), 11,6 millioner til områdesatsting Strømsø (der kommunens «Strømsø 2030»-prosjekt inngår) og rundt 15,5 millioner i midler til dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Det var også ventet at regjeringen skulle videreføre avtalen med Buskerudbyen - totalt bevilger 85 millioner til dette, hvorav rundt 20 millioner skal gå til å senke billettprisene på kollektivtrafikk. Det er Buskerudbyens sekretariat som avgjør hvordan de pengene skal fordeles.

Lite overraskende

Direktør Trond Julin for styring og eierskap omtaler budsjettet som lite overraskende for Drammens del.

– Det følger opp det de sa i vår. De største inntektene våre er rammetilskuddet, det er ingen store overraskelser, sier Julin.

Kommunen har likevel en stor usikkerhet knyttet til økonomien framover på grunn av koronasituasjonen. I november skal regjeringen legge fram en ny melding om koronaøkonomien i kommunene.

– Om det kommer friske penger der, vet vi ikke, sier han. Samtidig får kommunen økte utgifter siden regjeringen øker egenandelen for ressurskrevende brukere i helsevesenet. Det vil koste Drammen ca. 5 millioner ekstra, anslår Julin.

I kommunens tertialrapport for 2. tertial sier de at det vil koste kommunen rundt 5,5 millioner mer enn i dag. Samtidig anslår de at kommunen kan få inn mer i skatt enn først antatt, etter nye beregninger i statsbudsjettet og endringer i skatten. Trolig vil man netto lande på 11-12 millioner mer enn anslått rammeinntekt og skatt, skriver de.

Pengedryss til kultur

En rekke kulturinstitusjoner i Drammen får økt sine tilskudd. Blant annet gjelder det Brageteateret - som får 16,9 millioner kroner, en økning på rundt 1,26 millioner fra i fjor.

I tillegg får Stiftelsen Buskerud teater rundt 900.000 kroner.

Drammens museum får 8,65 millioner kroner - en økning på rundt 400.000.

Senter for norsk innvandring og utvandring får en bevilgning på 300.000.

Inni disse summene ligger ekstrabevilgninger institusjonene fikk i høst, på grunn av covid-19.

Spillebord til sykehjem

Onsdag morgen omtalte vi at alle sykehjemmene i Drammen skal få et såkalt tovertafel - et spillebord for personer med demens - gjennom ekstraordinære midler rettet mot ensomme eldre i Oslo og Viken.

Drammen får 1,2 millioner av ca. 76 millioner kroner fra denne potten.

Svelvik sykehjem har hatt et slikt tovertafel i rundt en måneds tid allerede.

Politi og rettssystem

I tillegg er det flere nasjonale endringer i budsjettet som vil påvirke Drammen. For eksempel har regjeringen bestemt seg for at de 400 politistillingene som ble opprettet som ekstraordinære i forbindelse med koronapandemien skal gjøres permanente.

I tillegg bevilges det blant annet noe økte midler til domstolene.

Ikke minst må det nevnes at regjeringen kutter i det generelle rammetilskuddet til kommunene. De kutter med ca. 3 milliarder i det totale tilskuddet til kommunene.

Samtidig får Drammen storbytilskudd på 393 kr. per innbygger. Kun de seks største byene i Norge får tildelt et slikt tilskudd. Totalt er forslaget til bevilgningen av tilskuddet til alle storbyene på 605 millioner i 2021.