Nyheter

Nav: 100.000 personer kan se bort fra AAP-brev

Søndag sendte Nav et digitalt brev til 100.000 personer om at de har fått forlenget AAP med seks måneder, men brevet skulle ikke ha vært sendt.

I en pressemelding opplyser Nav at det i brevet kunne se ut som om enkelte ville få forlenget AAP i maksimum seks måneder fra 4. oktober.

– Det er feil. Brevet ble ikke kvalitetssikret før det ble sendt, og det beklager jeg. Det skulle kommet tydelig fram at vedtakene er forlenget med seks måneder for mange av dem som mottar AAP, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Forlengelsen av AAP-perioden er en midlertidig regelendring som er besluttet av Stortinget i forbindelse med pandemisituasjonen.

De ekstra månedene gjelder blant annet dem som mottar AAP og er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd, er under etablering av egen virksomhet eller er under arbeidsutprøving eller opptrapping til full jobb.

Mer fra Dagsavisen