Nyheter

Rødt krever kraftig utvidelse av dagpengeordningen: – Krisen er langt fra over

25.000 arbeidsledige mister retten til dagpenger innen neste sommer. Nå foreslår Rødt at alle som i dag mottar ytelsen, skal fortsette å få den «ut i 2021» og fram til krisen er over – men vet ikke hvor mye det vil koste.

Ikke siden andre verdenskrig har det vært så mange arbeidsledige i Norge som da koronapandemien for alvor traff landet i midten av mars. Fortsatt står i underkant av 200.000 nordmenn uten jobb, tilsvarende 7 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra Nav.

Samtidig kommer 10.000 personer til å miste retten til dagpenger bare i løpet av november og desember, ifølge tall Rødt har hentet inn fra Finansdepartementet.

Innen juni neste år, har ytterligere 14.600 personer falt ut av ordningen fordi de har nådd maksgrensen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter at disse må ty til sosialhjelp for å få hverdagen til å gå rundt. 

– Regjeringa sier mange av disse snart vil være tilbake i jobb, men tallene vi har fått viser at svært få langtidsledige har kommet seg i arbeid. Når de mister dagpengene, må de tømme sparekontoen og selge det de har før de kan søke sosialhjelp, sier Moxnes

Se alle tallene nederst i saken.

###

Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter flere må på sosialhjelp. Her er han med statsminister Erna Solberg (H) under Stortingets spørretime tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Les også: – Jeg blir fysisk dårlig bare av å snakke om Nav (+)

Krever kraftig utvidelse  

For å unngå en situasjon der folk blir stående helt uten inntekt, krever Rødt at regjeringen utvider den maksimale perioden arbeidsledige kan motta dagpenger.

Vanligvis er denne grensen på 104 uker, men regjeringen har allerede utvidet dagpengeperioden for mottakere som nærmet seg maksgrensen til ut oktober. Deretter blir det ikke flere forlengelser, varsler regjeringen i en stortingsproposisjon som nå er til behandling i finanskomiteen.

Rødt går på sin side inn for en kraftig utvidelse av dagpengeordningen: partiet foreslår å utvide maksperioden «ut i 2021» og fram til koronakrisen er over, og mener også den bør inkludere alle mottakere – ikke bare de som mistet jobben under koronakrisen, men også de som gikk på dagpenger før krisen slo ut. 

– Krisa er langt fra over. Det viser smittetallene og arbeidsledighetsstatistikken. Vi må ha en utvidet lengde på dagpengeperioden så lenge krisa varer. Stortinget bevilget bedre inntektssikring for de ledige for å hjelpe dem da krisa traff oss. For alle dem som er ennå ikke har kommet i jobb, er økonomien fortsatt vanskelig, sier Moxnes.

Les også: Forventet saksbehandlingstid i AAP-klagesaker hos Nav nær doblet siden mars (+)

Ukjent prislapp 

Rødt har foreløpig ikke tall på hvor mye en slik utvidelse vil koste, men beregninger partiet har hentet inn fra Finansdepartementet viser at det koster rundt 220 millioner kroner å forlenge dagpengeutbetalingene til de rundt 10.000 personene som faller utenfor ordningen over nyttår. 

Per august var det ca. 150.000 dagpengemottakere i landet, viser tall fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er vel anvendte penger, mener Moxnes.

– Skal vi bevare dugnadsånden gjennom krisa, kan vi ikke be dem som har mista jobben om å betale den høyeste prisen. Regjeringa bladde opp 50 milliarder til bedriftene, mesteparten av pengene har blitt stående ubrukt, så pengene finnes. Dessuten er fattigdom også kostbart, sier han.

Les også: Dette vil den nye sjefen gjøre for å få Nav-skuta på rett kjøl (+)

Vil senke inntektsgrensen 

Rødt krever i tillegg at en rekke utvidelser som ble gjort i dagpengeordningen i vår, nå må gjøres permanente. 

Da ble det blant annet bestemt:

* Å øke satsen for dagpenger til 80 prosent av inntekt under 300.000 kroner i året. Denne foreslår regjeringen å sette ned igjen til 62,4 prosent fra 1. januar.

* Å senke inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger fra 150.000 til 75.000 kroner. Regjeringen vil gjeninnføre kravet om inntekt på minst 150.000 kroner fra 1. november.

Oslo 20200902. 
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommenterer resultatet av trygdeoppgjøret.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har utvidet den maksimale perioden arbeidsledige kan få dagpenger, men nå er det snart stopp. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB 

Som begrunnelse for å gå tilbake på disse endringene, viser regjeringen til at arbeidsmarkedet har bedret seg «raskere enn forventet før sommeren» og skriver i proposisjonen at:

«Nå som de mest inngripende smitteverntiltakene er opphevet og den økonomiske aktiviteten tar seg opp igjen, er det viktig at velferdsordningene støtter opp om arbeidslinjen og nødvendig omstilling.»

Det betyr at flere faller ut av ordningen og at de som fortsatt mottar dagpenger, får mindre enn før, advarer Moxnes. 

– De arbeidsløse mister opptil en fjerdedel av inntekten sin. De vi har snakka med i hotell- og restaurantbransjen sier at de ikke skjønner hvordan de skal klare seg med enda mindre i inntekt, sier Moxnes og fortsetter: 

– I sommer kunne de spe på med feriepengene de opparbeida seg i fjor. Det kan de ikke neste år. Siden regjeringa kutta i feriepengene for dem på dagpenger så vil alle dem som er arbeidsløse i år bli stående inntil en hel måned uten inntekt neste sommer. Det er altså ikke snakk om å reise på ferie eller ikke, men om du har råd til husleia. Vi må huske at mange av dem som nå går ledige har lav lønn, små stillinger og ingen formue å ta av.

Ifølge Rødt-lederen har koronakrisen vist at det er behov for en offentlig styrt politikk for arbeidsmarkedet.

– Vi må ha målrettede løp slik at arbeidsløse utdannes til jobber som står ledig. Fram til arbeidsmarkedet bedrer seg, må vi sikre anstendige ytelser til de arbeidsløse, sier Moxnes.

Antall personer som mister dagpenger etter maksimal stønadsperiode
November 2020 8.601
Desember 2020 1.290
Januar 2021 1.961
Februar 2021 1.814
Mars 2021 2.395
April 2021 3.296
Mai 2021 2.643
Juni 2021 2.500 

Tallene er basert på alle som mottok dagpenger som ordinære ledige i august 2020. Kilde: Finansdepartementet  

Mer fra Dagsavisen