Nyheter

Grethe har bodd midt i trafikkstøy i ti år. Vegvesenet nekter å gjøre noe med det

Beboere langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate har ventet 14 år på støyskjerming. Statens Vegvesen sier de ikke har penger.

Grethe Beck på verandaen, som leder rett ut mot en av Drammens mest trafikkerte veier. Hun forteller at hun ofte må skrike til naboen på naboverandaen for å bli hørt over støyen.

– Jeg pleier å si at jeg spiser frokost i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, sier Grethe Beck.

Hun er styreleder for aksjeselskapet Neumanns gate 16 - og selv beboer i blokka siden 2009. Allerede da hun flyttet inn snakket naboene om at støyskjerming skulle komme på plass. Mer enn ti år senere har det ennå ikke skjedd.

Blokka det gjelder ligger nemlig helt uskjermet rett ved siden av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, en av hovedtrafikkårene i Drammen.

Verandaen til den nærmeste naboen er bare en drøy meter unna. Likevel må de ofte skrike til hverandre for å overdøve trafikkstøyen, hevder Beck.

Verandaen til den nærmeste naboen er bare en drøy meter unna. Likevel må de ofte skrike til hverandre for å overdøve trafikkstøyen, hevder Beck.

Påstår veien er midlertidig

I 2006 ble veien utvidet fra to til fire felter. Det er etter dette at støyplagene ble uhåndterbare, ifølge beboerne. Kommunen konkluderer med det samme i et brev til Statens Vegvesen.

De mener nemlig at Vegvesenet hadde ansvar for støyskjerming da de utvidet veien i 2006, og at det aldri ble søkt om dispensasjon for å ikke skjerme. I sitt svar bekrefter Vegvesenet dette - men hevder de ble enige med kommunen om at støyskjerming ikke var nødvendig.

Årsak: utvidelsen av veien var et midlertidig hastetiltak.

Det syns Beck er helt absurd.

– Veien er ikke midlertidig, og det visste de alt i 2006. Den er en del av trafikksystemet i Drammen, sier hun. Beck og naboene frykter dessuten at det vil bli mer og mer trafikk i årene som kommer - blant annet når det nye sykehuset står ferdig.

LES OGSÅ: Boligen deres er midt i rød støysone: – Jeg våkner hver dag av den første T-banen

Statens Vegvesen sier på sin side at de rett og slett ikke har penger til å skjerme beboerne. Selv om deres egen reguleringsplan - senest vedtatt i 2016 - slår fast at alle som bor i rød sone - som blokka i Neumanns gate - skal få støyskjermingstiltak.

– Hvis det har stått i alle planer, er det jo helt vanvittig at det ikke er på plass, mener Beck.

Nasjonal transportplan

Vegvesenet skriver i sin redegjørelse at siden utvidelsen er en del av et stort veiprosjekt, som det ikke er bevilget penger til, kan de ikke støyskjerme. Penger til dette må komme gjennom Nasjonal transportplan (NTP), som vedtas av Stortinget, mener de. Den nåværende NTP-en varer fram til 2029, så det kan i så fall bli lenge å vente for beboerne.

– Det er jo en kortslutning. Støyskjerming kommer som en følge av reguleringsplan, ikke NTP. Men Vegvesenet mener vel at alle veiprosjekter må inn i NTP, sier Petter Holmen - en advokat som representerer beboerne i Neumanns gate 16.

– Men veien er jo bygget allerede?

– Ja, det er jo akkurat det som er problemet. Den er permanent, den ligger jo der.

Advokat Petter Holmen.

Advokat Petter Holmen i advokatfirmanet Svensson Nøkleby.

Holmen sier beboerne foreløpig ikke har vurdert å gå til sak mot Statens Vegvesen. De mener saken er krystallklar:

– Jeg mener Statens Vegvesen har en plikt til å støyskjerme i kraft av reguleringsplanen som er der. Da ser jeg ikke for meg at det skal være nødvendig å gå rettens vei. Men vi får se hva kommunen gjør av oppfølgende tiltak, sier Holmen.

Han varsler at de kan lande på å ta saken videre til Fylkesmannen eller direktoratnivå.

Evig hodepine

Beck og resten av styret i blokka bestemte seg for å hyre inn advokat Holmen for et par år siden. De har rett og slett fått nok.

I tillegg til en fysisk støyskjerm mellom blokkene og veien vil de også at vinduene skal byttes ut med mer lydisolerende vinduer - eller at verandaene skal innglasseres. Slik det er i dag, går det på helsa løs, forteller Beck. Hun sier hun har konstant hodepine, og mange i blokka sliter med å sove.

– Støyen er nok en viktig grunn til at det er så stor gjennomtrekk i blokka her, forteller Anne Kristin Giæver. Hun er nestleder i styret til Neumanns gate 16, og en av Grethes nærmeste naboer.

Anne Kristin Giæver (t. v.) og Grethe Beck prøver å holde humøret oppe selv om de syns det er uholdbart å bo midt i støyen.

Anne Kristin Giæver (t. v.) og Grethe Beck prøver å holde humøret oppe selv om de syns det er uholdbart å bo midt i støyen.

– Jeg skal være så ærlig og si at hvis det ikke blir noen løsning, vurderer jeg å flytte. Jeg syns det er uholdbart å bo her, sier Giæver.

Peker på staten

Giæver og Beck mener kommunen må gripe inn når Vegvesenet ikke vil ta ansvar for støyskjerminga.

Men kommunen kan ikke gjøre noe, hevder de selv. Det er ikke vurdert å innføre hastetiltak fra kommunens side, og de har heller ikke gjort noen selvstendig vurdering av om det er helsefarlig å bo i området. Men de fastslår at det aktuelle området er «rød støysone» og at det ikke bør være boliger der.

De forstår belastningen og følger derfor opp saken med staten, skriver virksomhetsleder Tone Steinnes for byggesaker i kommunen i en e-post.

Kommunen skal ha et møte med Statens Vegvesen 14. oktober, og kommer der til å gjøre det klart at de mener Vegvesenet har ansvar for støyskjerming, ifølge Steinnes.

– Vi forventer en god dialog om de aktuelle problemstillingene, og å komme videre i nødvendige prosesser, sier hun.

Fremtiden har vært i kontakt med Statens Vegvesen, men de vil ikke uttale seg før møtet med kommunen 14. oktober. 

– Noen har juksa med prosessen

Simon Nordanger (Sp) er gruppeleder for posisjonen, og forsikrer at også politikerne følger med på saken.

Nordanger er sterkt kritisk til at Vegvesenet sier de fikk lov av kommunen til å utvide veien uten støyskjerming i 2006. Han antyder at ting har gått litt fort i svingene.

– Noen har juksa med prosessen, slik at beboerne har havna i en kjip posisjon. Den utvidelsen som er gjort, ble søkt som en midlertidig utvidelse. Så har Vegvesenet etterpå søkt om å gjøre planen permanent. Uten at støysikring er på plass.

Grethe, Anne Kristin og de andre i Neumanns gate 16 har nemlig skikkelig uflaks. Det er støyskjerming langs deler av veien - fordi strekninga fram til Telthusgata er eid av fylkeskommunen, altså omtrent til og med kirken. De har skjermet bygg langs delen av veien de eier. Men strekninga fra Telthusgata til Holmestrandveien er det Statens Vegvesen som eier.

Dermed kan ikke kommunen gjøre noe. Heller ikke politikerne, hevder Nordanger.

– Vi har ikke budsjetter til det, og om vi skulle støyskjermet kan vi risikere til at staten ikke fullfører sine prosjekter fordi de satser på at kommunen vil gå inn etterpå og ordne opp.

Simon Nordanger og resten av forhandlingsutvalget i Senterpartiet skal møtes i formiddag for å bli enige om veien videre. Foto: Pål Karstensen

Simon Nordanger (Sp) er gruppelederen for posisjonen - det betyr en slags felles gruppeleder for alle partiene som styrer.  Foto: Pål Karstensen

Mye må gjøres

Nordanger viser til at det er mye som må gjøres - som Beck er inne på, trenger bygget for eksempel utskifting av vinduer for å skjerme for fullt. En fysisk støyskjerm vil bare beskytte beboerne i de nederste etasjene. Å bytte ut alle vinduene er dyrt.

– Det er ikke bare å sette opp støyskjerming, det er større ting som må gjøres.

LES OGSÅ: Hun forgrønner Bjørnstjerne Bjørnson

Støyskjermingen er nemlig del av å få veien ferdig. Og før det kan settes opp støyskjerming, må det ifølge rekkefølgekravene i planen først bygges gang- og sykkelvei. Det er derfor Vegvesenet peker på NTP - penger til ferdigstillelse av veien, med gang- og sykkelvei og støyskjerming, må da komme fra Stortinget.

Følger opp

Sp-politikeren sier at kommunen er stilt litt sjakk matt.

– Det er bare trist at ting har blitt som de har blitt. Men jeg kan i hvert fall ikke se at vi kan gjøre noe når Statens Vegvesen er veieier.

– Utvidelsen av veien skjedde i 2006. Beboerne har levd i rød støysone i 14 år. Burde ikke politikerne vært på denne ballen før?

– Jo, det burde de.

Arve Vannebo (Ap) tok opp saken i formannskapsmøtet i september, og ba kommunen om status. Posisjonen vil fortsette å følge opp saken, sier Nordanger.

Grethe Beck er selv vara til kommunestyret - for Nei til bomring. Hun har også forsøkt å ta saken gjennom sine kanaler, uten hell. Og hun mener kommunepolitikerne kunne ha gjort mer - heller enn å bare peke på staten.

– Jeg er skuffa over politikerne. Jeg må si det. Politikere er folkevalgte, de skal være folkets tjenere. Her burde de ha skjært gjennom. Og situasjonen har vært sånn helt siden 2006, så det har ikke hatt noe å si hvem som har styrt heller, sier hun.

– Kanskje de syns dette er for lite til å være viktig. Men for oss handler det om livene våre.

Utsikten fra verandaen. Nabo Anne Kristin Giæver bor enda nærmere veien enn Grethe Beck.

Utsikten fra verandaen. Nabo Anne Kristin Giæver bor enda nærmere veien enn Grethe Beck. Da bildet ble tatt var det høstferie og lite trafikk.