Nyheter

Drammen strammer inn på koronareglene

Drammen følger flere av nabokommunene og velger å stramme inn på flere av koronareglene. Blant annet når det gjelder munnbind.

Alle som reiser med kollektivtransport på strekningen mellom Drammen og Oslo, anbefales fra og med tirsdag kveld å bruke munnbind på reisen - når det ikke er mulig å holde mer enn en meters avstand til andre reisende. Anbefalingen gjelder fra alle fra 12 år og oppover.

Dette medler kommunen i en pressemelding. Anbefalingen kommer som en følge av at Oslo tirsdag innførte påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten i byen. Flere kommuner i samme bo- og arbeidsregion har valgt å samkjøre sine tiltak etter at Oslo strammet inn.

– Det er viktig for Drammen å ha en god dialog med både Lier, Asker og Bærum kommuner, slik at vi også tenker på hva som gavner oss som region og ikke bare enkeltkommuner. Det er viktig at vi iverksetter tiltak som ikke bidrar til å spre smittefaren til de andre kommunene, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune i pressemeldingen.

I tillegg er det vurdert om det skal anbefales generell bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Det gis ikke en konkret anbefaling om dette nå, men dette vurderes fortløpende.

Ber folk ha hjemmekontor

Kommunen ber også flest mulig gå tilbake til å ha hjemmekontor.

– Vi vet at det å være sammen over lang tid på et begrenset område øker faren for smittespredning. Så hvis du kan utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, er det en klar anbefaling til både arbeidsgivere og arbeidstakere om å benytte seg av hjemmekontor i størst mulig grad. Hjemmekontoret fjerner også behovet for å reise og bidrar også på den måten til å redusere smittespredningen, sier ordføreren.

Kommuneoverlege John David Johannessen  sier i pressemeldingen at det viktigste alle kan gjøre for å begrense smitte, er å begrense antallet nærkontakter. En nærkontakt er en person du har hatt fysisk kontakt med eller vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter i løpet av de siste to døgnene før symptomdebut.

Med andre ord: møt så få mennesker utenfor egen husstand som mulig, er kommunens instendige oppfordring.

Nye innstramminger

I tillegg til anbefalinger om munnbind og om å møte færrest mulig ramser pressemeldingen også opp en rekke andre anbefalinger for å begrense smitte:

  • Unngå arrangementer med mer enn 50 deltakere. Anbefalingen gjelder for antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs der det ikke er fast seteplassering.
  • Begrens antall personer som samles i privat sammenheng til maksimalt 10.
  • Alle serveringssteder oppfordres til å ha et system for registrering av gjester for å gjøre eventuell smittesporing mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

Nyeste fra Dagsavisen.no: