Nyheter

Vil vrake ny legevakt og utbygging av Veiavangen skole

Formannskapet gikk tirsdag inn for at bare Krokstad sykehjem, Åskollen skole og bybrua skal prioriteres i investeringsbudsjettet. Det betyr at helsehuset og Veiavangen skole ikke prioriteres.

– Dette er ikke morsom lesning. Vi må ta kommunens økonomiske situasjon på alvor, sa varaordfører Ståle Sørensen (MDG) på formannskapsmøtet tirsdag.

Dette var mantraet for alle politikerne på møtet: Økonomien i Drammen er prekær, og det må gjøres kutt.

Må spare 250 millioner årlig

Da tre kommuner ble til én ved nyttår - to som i flere år har slitt med økonomien, og en som har gått i overskudd - var det allerede klart at det måtte stram økonomi til i nye Drammen kommune for å ha råd til blant annet store byggeprosjekter som ny Åskollen skole og nytt sykehjem i Krokstadelva.

Det var lagt opp til å spare rundt 50 millioner årlig mellom 2021 og 2023. Tidligere i år ble det raskt klart at dette ikke var nok -  kommunen gikk i årets tre første måneder i underskudd - eller såkalt merforbruk - med mer enn 100 millioner. Kommunen må derfor spare minst 250 millioner de neste tre årene.

I tillegg må kommunen ta flere hundre millioner av investeringsbudsjettet for å dekke drift og vedlikehold. Konklusjonen blir at kommunen bør kutte 200 millioner årlig av investeringsbudsjette - og investere max 700 millioner årlig.

Sykehjem, bru og skole

For å lette den økonomiske situasjonen er det investeringene det i første omgang kuttes i - men posisjonen varsler allerede nå at det også vil komme kutt i driftsbudsjettet som skal behandles i høst.

På investeringslista til drammenspolitikerne sto disse fem tingene: nytt Krokstad sykehjem - til rundt en milliard, ny Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall til rundt 360 millioner, ny bybru til 650, nytt helsehus med legevakt til 700 millionr og utvidelse av Veiavangen ungdomsskole - som blant annet mangler egen gymsal, til 304  millioner. Til sammen skulle det altså investeres rundt 3 milliarder i årene fram mot 2024.

Formannskapet endte med å gå inn for at det er sykehjem, Åskollen skole og ny bybro som skal behodles i investeringsplanen fram til 2024. Det betyr at det ikke gis penger til legevakt og Veiavangen skole på minst fire år. Posisjonen sto bak forslaget, men SVs Rune Kjeldsen sa likevel fra talerstolen at han mener Veiavangen etter SVs syn bør prioriteres over Åskollen.

Reagerte på kostnader

Selv om alle politikerne på møtet tirsdag var enige om at den økonomiske situasjonen gjør at man må kutte ble det også reagert på noen av summene i sakspapirene. Spesielt opposisjonen stilte spørsmål ved summene.

– Hvofor bygger vi her i Drammen mye dyrere enn i andre kommuner, stilte Ulf Erik Knudsen (Frp) spørsmål om.

Frps Knut Gjerde var særlig bekymret for prislappen på sykehjemmet.

– Da vi gikk inn i Drammen kommune var det snakk om en pris 500 millioner for sykehjemmet vårt. Nå er det oppe i 1,1 milliarder, sa han. Gjerde pekte blant annet på posisjonens krav til at alle nye kommunale bygg må ha plusshus-standard - altså produsere mer energi enn det forbruker - og at det skal vurderes å bygge alle nye kommunale bygg i massivtre.

Det siste kravet varslet Sørensen at kan falle bort.

– Vi er villig til å se på om kravet om massivtre kan utgå, sa han.

Vil ikke fastslå sum

For det er ikke sikkert politikerne vil bevilge like mye til hvert av prosjektene som de anslåtte summene. Posisjonen leter etter muligheter til å kutte i prosjektene for ytterligere innsparinger.

Det ventes at man kan slå av en betydelig sum fra prisen på sykehjemmet, og for hvert eneste prosjekt vil de se på hvordan investeringene kan kuttes, ifølge posisjonen.