Nyheter

Politikerne vil ikke utrede ny bompakke

Kommunen vil utrede hvordan nullvektsmålet kan oppnås uten bompenger, fastslår formannskapet. Men hvis det ikke går, kan man åpne for å utrede løsninger med bompenger.

Bompengedebatten i Drammen har blusset opp igjen de siste dagene. Årsaken er et brev fra samferdelsesminister Knut Arild Hareide, der han fastlår at regjeringa ikke er prinsipielt imot byvekstavtaler uten bompenger - men at de mener det er vanskelig å oppnå nullvekstmålet (at all trafikkvekst skal skje ved bruk av kollektivtransport, altså nullvekst i biltrafikken) uten bompenger.

Rådmann Elisabeth Enger la i formannskapsmøtet tirsdag fram et råd som følge av det brevet. Det er et råd fra styringsgruppa i Buskerudbyen: de mener det må gjøres en ny utredning av hvordan nullvekstmålet kan oppnås, uten bompenger.

Kan utrede bompenger senere

Men anbefalingen fastslår også at «Når resultatet av denne utredningen foreligger vurderes det om andre alternativer skal utredes, herunder alternativer med former for bompengefinansiering.»

Med andre ord: hvis utredninga viser at det ikke går an å oppnå nullvekstmålet uten bruk av bompenger som virkemiddel, så vil man starte en ny utredning om hvordan målet kan oppnås - der bompenger er et alternativ. Denne formuleringa ble vedtatt av formannskapet.

Rådet fra rådmannen innebærer også bompenger kan være et alternativ i enkeltprosjekter.

Stor diskusjon

Saken førte til stor debatt i salen. Flere, blant annet SVs Rune Kjeldsen, MDGs Ståle Sørensen og KrFs Trond Johansen uttrykte alle at de mener nullvekstmålet ikke kan oppnås uten bompenger.

- Ingen har fått på plass store veiprosjekter uten bompenger. 16 år med høyrestyre har ført til knapt noe veiutbygging. På dette grunnlaget er det ambisiøst å gå inn for nullvekstmål uten bompenger, sa Kjeldsen.

Men de tre partiene støttet likvel rådmannens anbefaling.

Høyres Fredrik Andreas Halaning var positiv til rådmannens anbefaling om å prøve uten bompenger var positivt. Men han var negativ til det han oppfatta som nytt:

Jeg oppfatter at det nye vedtaket åpner for utredning av bompenger, sa han. Høyre valgte likevel å støtte forslaget fra rådmannen.

- Biltrafikken går ned uansett

Frps Ulf Erik Knudsen mener ingenting tilsier at nullvekstmålet ikke kan oppnås uten bompenger.

- Bilparken skiftes ut med elbiler. Samtidig kommer alle nye byggeprosjekter nå med for få parkeringsplasser, så bilbruken vil gå ned, sa han.

Han ønsket at formannskapet skulle avvise muligheten til å utrede løsninger med bompenger om man konkluderer med at nullvekstmålet ikke kan nås uten bompenger, men dette forslaget ble ikke vedtatt.

Sørensen i MDG kom med et eget forslag om å legge til en setning om at en løsning med bompenger også skulle utredes. Det fikk heller ikke flertallets støtte.

Avviste bompenger

Bompengesaken var en av de viktigste sakene rundt valget i fjor, og mange i befolkninga skeptiske til bompenger - noe som blant annet førte til at partiet Nei til bompenger fikk 7,7 prosent i valget.

Politikerne måtte ta stilling til en bypakke - Buskerudbypakke 2 - som innebar bomring i Drammen og ved grensa til flere av kommunene rundt. Pakka skulle sikre blant annet finansiering av ny Svelvikvei og mer penger til kollektivutbygging, men bompengene ble en for bitter pille å svelge for politikerne.

Det ble til sist politikerne i Nedre Eiker som ga pakka nådestøtet i fjor vår. Siden har politikerne i nye Drammen og kommunene rundt prøvd å finne ut om det er mulig å få til en byvekstavtale uten bompenger.

Buskerudbyen-samarbeidet henvendte seg til Samferdselsdepartementet om dette for noen uker siden og fikk tidligere i høst altså svaret fra departementet om at de tror det er vanskelig å oppnå nullvekstmålet uten bompenger.

11. september hadde rådmannene i Buskerudby-kommunene et møte der de ble enige om det skal utredes hvordan nullvekstmålet skal forstås og kan nås uten bompengefinansiering. Samtidig åpnes det altså for at andre alternativer utredes når resultatet av den første utredninga er klar.

Formannskapet stilte seg bak dette, og vedtok også at man aktivt skal prøve å «sette seg i forhandlingsposisjon med staten».