Nyheter

Regjeringen foreslår generell fartsgrense for fritidsbåter for hele landet

En generell landsdekkende fartsgrense for fritidsbåter på fem knop 100 meter fra land er ett av forslagene som Samferdselsdepartementet nå sender ut på høring.

Fartsgrensen skal gjelde over hele landet, men med mulighet for lokale tilpasninger.

I tillegg foreslås en generell landsdekkende aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser.

Dette har Dagsavisen skrevet om tidligere: Fritidsbåter kan få felles fartsgrense

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I tillegg kan kommunene blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsbåter i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov.

Forslaget vil også begrense bruken av vannscootere ettersom disse regnes som fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for disse.

Høringsfristen for forslaget er satt til 25. november.