Nyheter

God kontroll på elsparkesyklene i Drammen

Under torsdagens møte med samferdelsministeren ba ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) Hareide (KrF) om å sikre kommunenens rett til å regulere elsykkelbruken i henhold til lokale forhold.

– Jeg hadde behov for å fortelle om at dette her kan gå veldig greit også. I hvert fall har vi her i Drammen hatt en veldig god dialog med aktørene i bransjen, og vi har inngått en avtale med tydelige krav og betingelser. Avtalen var politisk behandlet og laget i forkant. Så langt er Zvipp den eneste aktøren som har gått inn på denne avtalen, forteller Myrvold Berg i etterkant av møtet med statsråden.

Hun synes det er svært positivt at Hareide inviterte representanter for bykommunene Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Drammen til dialog på dette feltet, siden det er store ulikheter mellom byene når det kommer til erfaringer med elsparkesykkelutleie. For eksempel har verken Drammen eller Kristiansand vært utsatt for at aktører bare plasserer ut en masse utleiesykler - uten å ha inngått noen avtale med kommunen, mens dette har skjedd i de tre større byene.

Les også: Hareide utelukker ikke nye retningslinjer for elsparkesykler før høsten

Begrensninger innlagt i appen

–  Vår situasjon kan ikke sammenlignes med Oslo for eksempel, der det nå er rundt 13.000 elsparkesykler - mens vi på det meste har hatt rundt 100 i Drammen. Vi har da heller ikke hatt noen store utfordringer med tanke på skader eller henslengte sykler. Enkelte feilparkeringer har forekommet, men det har ikke skjedd i stort nok omfang til å forårsake noen store vanskeligheter.

Ordføreren forklarer at kommunen har unngått flere av disse utfordringene ved å stille klare betingelser for utleietillatelsen. Blant annet må Zvipp betale en månedlig leie per sykkel de plasserer ut, slik at det ikke vil lønne seg å sette ut flere enn de som faktisk er i bruk. I sentrum er denne prisen satt til 100 kroner, og i resten av kommunen er prisen 20 kroner.

–  Vi har også fått det lagt inn i appen at det i enkelte soner ikke er mulig å kjøre fortere enn seks kilometer i timen, som for eksempel i Byparken og i Gågata - og hvis du skal sette fra deg sykkelen lar det seg ikke gjøre å stanse "takstameteret" med mindre du parkerer den i et av feltene der vi ønsker den skal stå. Vi har også stilt som krav at elsyklene rett og slett ikke skal kunne brukes etter klokka 22 på kvelden, og at de samles inn og sees over hver dag.

Les også: – Mye mer kaos hvis campen var åpen for gutter

Ønsker kommunal råderett

Myrvold Berg mener man bør gå gjennom lovverket, for å sikre at det dekker elsparkesykkelbruken og ikke gir rom for tolkning vedrørende kommunenes selvråderett. Elsparkesyklenes popularitet har vokst i rekordfart, og drammensordføreren mener derfor det er helt nødvendig med et tydelig lovverk vedrørende bruken av det nye framkomstmiddelet. Hun understreker at dette selvfølgelig også gjelder bruk av private elsparkesykler.

– Vi ønsker også at lovverket skal sikre og tydeliggjøre kommunenes selvråderett på dette feltet, og forhindre at aktører kan ta seg til rette uten å ha gjort avtale med kommunen. Dette siste har kommunen også sendt departementet skriftlig spørsmål om 23. juni, forteller Berg.

Hun påpeker at hun forstår at lovendringer tar tid, men at dette likevel er viktig å ta tak i.

– I seg selv er jo ikke den store veksten i bruk av elsparkesykkel noe negativt, heller tvert imot, men det må være mulig for kommunene å gjøre lokale tilpasninger. Jeg er glad Hareide bekreftet at de vil se nærmere på lovverket - og kommunenes selvråderett. Bare det i seg selv vil være et signal til aktørene i denne bransjen, om at de ikke kan gjøre helt som de finner for godt.

Les også: Gaupetrillinger på Langedrag