Nyheter

Hos drammensbedriften Trelleborg tar de best betalte lønnskutt

Mens plastprodusent Trelleborg venter på oppdrag, forsøker bedriften å fordele belastningen mest mulig solidarisk.

Av: Tonje Paulsen Solem/Magasinet Industri Energi

– Jeg har aldri vært borti så lite støy og misnøye rundt permitteringer som denne gang. Nå er byrden spredd mer solidarisk, sier hovedtillitsvalgt Steffen Nilsen i Industri Energi.

Trelleborg, som har hovedkontor i Drammen, leverer utstyr til oljebransjen og er vant med nedskjæringer. I 2014 var de 350 ansatte, nå er de 209. I tillegg har de innleide.

Da oljeprisen falt og koronaen kom, måtte de fram med sparekniven igjen.

– Det var et sterkt ønske om at ikke bare operatørene skulle bli rammet, forteller Bjørn Luther, som er hovedverneombud og nestleder i Industri Energi-klubben.

Les også: Jobbet doble skift og røde dager for å sikre rent tøy til helsesektoren under koronakrisen

Dugnadsmodell

De ansatte ved Trelleborg rullerer på permitteringene der det er mulig. Det er 34,5 fulltidsstillinger som er permittert, fordelt på rundt 70 ansatte.

Noen er 40 prosent permittert, mens ansatte som jobber med vedlikehold, er 50 prosent permittert. Noen operatører er også 100 prosent permittert.

– Det er en dugnadsmodell. Vi har forsøkt å fordele belastningen. De som har spesialstillinger som vi ikke kan permittere, har vi inngått avtale med om ti prosent lønnskutt, sier administrerende direktør Hans Leo Hals i Trelleborg.

Artikkelen fortsetter under bildet

Martin Fiskum jobber på verkstedet. Han er 50 prosent permittert og synes at det er en grei løsning. Foto: Tonje Paulsen Solem.

Han har selv tatt kutt i lønnen. Ansatte som tjener under seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G), har vært skånet for lønnskutt.

– Det har ikke vært noen problemer med lønnskutt. Alle de aktuelle har tatt det frivillig. Den støyen som har vært, har kommet fra permitterte som har hatt utfordringer med Nav og utbetalingene som de skulle ha fått derfra, forteller HR-direktør Christin Nordgård.

Nåværende permitteringer gjelder ut august, og ordningen skal opp til vurdering i midten av august.

– Løsningene og forankringen i organisasjonen hadde ikke vært mulig å få til uten at vi hadde hatt gode rutiner for møter med fagforeningene, understreker Hals.

Både Industri Energi, Lederne, Negotia, NITO og Tekna organiserer ansatte ved bedriften. Førstnevnte er det klart største forbundet og har frikjøpt tillitsvalgt i 50 prosent stilling.

Les også: Spiralen åpner igjen, men med redusert åpningstid

Positive til oljepakka

I starten av juni kom krisepakka til oljebransjen. Prislappen på avtalen kan bli på hele åtte milliarder kroner i tapte skatteinntekter for Staten over seks år. Formålet er å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Flere prosjekter har blitt satt i gang etter at oljeskattepakken kom, og Trelleborg fikk ordre i forbindelse med Hod-utbyggingen ikke mange dager etter at pakken ble lansert.

– Heldigvis har vi en sterk eier, som har fortsatt å investere for en forventet opptur. Det er fint med oljepakken, men det må også bli gitt nye konsesjoner, sier Hals.

Han forteller at svært få av prosjektene som de skulle i gang med, er skrinlagt. Men de er skjøvet ut i tid.

Trelleborg leverer skreddersydde produkter innen termisk isolering, brannbeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse. Oljeindustrien er en viktig oppdragsgiver, men bedriften satser også mot nye markeder som havvind og forsvarsindustrien.

Bedriften leverer også mye til bedrifter i utlandet og var til stedet på alle kontinenter da koronakrisa inntraff. Bedring på det internasjonale markedet er også viktig for bedriften.

Les også: Første smittetilfelle i Drammen på åtte uker: – Må forvente flere tilfeller