Nyheter

– Poenget er at alle synspunkter skal fram i lyset

SIAN-leder Lars Thorsen mener det vitner om dårlig demokratiforståelse at SV-politiker Tony Burner ifølge ham vil kneble den offentlige debatten og hindre fri meningsbrytning.

Oslo 20200620. 
Leder Lars Thorsen i Stopp islamiseringen i Norge (SIAN) med stand på og demonstrasjon på Mortensrud.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I fredagens utgave av Dagsavisen Fremtiden tar SV-politiker Tony Burner avstand fra det planlagte dialogmøtet mellom Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og tidligere varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani.

Burner mener det hele bunner i et forsøk på å skaffe seg oppmerksomhet, og at et dialogmøte er meningsløs når den ene parten på forhånd har bestemt seg for hva som er sannheten og hva man skal mene.

Artig stunt kanskje, men dessverre intet mer. Her får SIAN oppmerksomhet servert på et sølvfat. Slik normaliseres de som likeverdige debattanter. Men en som er dømt for hatefulle ytringer og en annen part som ønsker tilforlatelig dialog er ikke det. Derfor er det mer korrekt slik som Arendalsuka gjorde i 2019; ikke gi dem scene, sier Burner.

Les også: Tordner mot SIAN-dialogmøte: – Gir SIAN publisitet på et sølvfat

– Går i en antidemokratisk retning

SIAN-leder Lars Thorsen reagerer på det han mener er dårlig demokratiforståelse av Burner, og sier at hele poenget her er å opplyse allmenheten slik at de har bedre muligheter til å ta de avgjørelsene de selv ønsker.
– Tony Burner står fritt til å mene det han sier, og er i sin fulle rett til å mene at vi ikke burde delta i demokratiet. Han står også fritt til å ikke velge å delta i debatten, men i det han prøver å begrense min adgang til å delta i en offentlig debatt mener jeg han tråkker over streken og begir seg ut i en antidemokratisk retning, forteller Thorsen til Dagsavisen Fremtiden.
Thorsen mener at selv om Burner ikke er enig med det han selv står for, har ikke Burner noen større rett til å komme til ordet med sine synspunkter.

– Poenget med demokratiet er ikke å rettlede enhver som befinner seg ute på en flanke inn på den rette sti. Poenget er at alle synspunkter skal fram i lyset, slik at allmennheten deretter kan ta en avgjørelse om hva de tenker basert på all informasjonen som finnes. Så lever jeg godt med at folk kan kalle meg idiot og anse meg for å være en tullebukk, men da gjør de det etter at de vet hva vi mener, sier Thorsen.

Les også: Flere får tilbud om studieplass på USN

– Skummelt å avfeie meningsmotstandere

SIAN-lederen mener poenget med at dialogmøtet er meningsløs og ikke burde bli holdt fordi han uansett ikke kommer til å endre mening, faller på sin egen urimelighet.

– Poenget med denne debatten er ikke å dressere meg til å like islam, for det kommer ikke til å skje. Jeg kommer ikke til å endre mening etter debatten, men det må være bedre at vi har en åpen debatt der vi kan få til en sivilisert meningsbrytning. Så kan de heller fortelle meg hvorfor jeg tar feil, slik at vi får all fakta og informasjon på bordet, forteller Thorsen.

Han mener det er gjennom debatt og meningsutveksling at samfunnet utvikler seg, og at det er en farlig trend å nekte de med meninger du ikke liker å opptre i offentlige debatter.

– Opp gjennom historien har det vært mange med upopulære meninger i sin tid, som har bidratt til å bringe samfunnet videre. Bare fordi du selv synes noen andre har en teit mening, kan du ikke hindre dem i å ha de meningene. Ved å nekte dem adgang anerkjenner du mennesker med andre holdninger som deg farlige for demokratiet, og det er en skummel vei å gå videre, sier Thorsen.

Les også: Fikk sandvolleyballbane av kommunen – nå forfaller den (+)

– Nyttig for samfunnet at ytringsrommet opprettholdes

SIAN-lederen mener det er viktig for demokratiet at ulike meninger løftes frem i lyset, slik at ulike grupper ikke blir marginalisert og sittende alene med tankene sine.

– I det øyeblikket du utelukker grupper som SIAN eller andre fra offentligheten, vil det bidra til å radikalisere mennesker som ikke får lov til å delta i demokratiet. Det kan føre til at de forkaster demokratiet som plattform, og finner andre måter å uttrykke seg på, som er langt mer skadelig enn å stille opp i en debatt. Selv om enkelte er uenig eller at meninger får frem ubehagelige følelser, har samfunnet nytte av at ytringsrommet opprettholdes. Ikke minst som en skjerm mot ekstreme handlinger og tankesett, forteller Thorsen.

Selv om flere biblioteker og andre lokaler har nektet SIAN å leie plass, håper Thorsen fortsatt at de klarer å få organisert dialogmøtet over sommeren.

– Jeg håper fortsatt vi klarer å få til en debatt, selv om jeg vet at mange krefter jobber i mot det. Uansett om vi blir nektet en plattform i det offentlige rom, kommer vi fortsatt til å dele våre tanker. Vi kommer ikke til å slutte, selv om enkelte mener det er ubehagelig. Det handler ikke om å tvinge noen til å erkjenne en virkelighet de ikke anerkjenner, men å gi allmenheten et bredest mulig beslutningsgrunnlag, og det gis gjennom meningsbrytning i debatter, avslutter Thorsen.

Les også: SIAN og Gilani planlegger debatt

Burner: – Bekrefter mine påstander

SVs Tony Burner mener på sin side at Thorsen her bekrefter hans påstand om at det ikke er endringsvilje i SIAN, og at dialogmøtet kun brukes som en plattform for å spre sitt budskap.

– Han har helt rett i at alle stemmer skal fram og at meningsutveksling er viktig. Jeg har aldri tatt til orde å nekte noen å ytre sine meninger. Det er en vesensforskjell å nekte noen, og å aktivt gi dem scene og publikum. SIAN klarer fint å spre budskapet deres sitt, slik de har gjort tidligere uansett, noe Thorsen bekrefter her. Ingen, uansett budskap, har rett på PR, scene, publikum eller delta i debattpanel, sier Burner og fortsetter:

– Vi må alle gjøre kvalitative vurderinger. De lokalene og arrangementene som ikke innvilger SIAN plattform, nekter dem ikke ytringsfrihet. De gjør kvalitative vurderinger av hvem, blant alle mulige debattanter, de ønsker å gi scene og panel til. Ytringsfriheten har SIAN fortsatt, slik vi har sett når de får innvilget søknad om demonstrasjon. Problemet med SIANs og likesinnedes ytringer er at de begrenser andres ytringsfrihet, og da særlig ikke-vestlige og muslimer, sier Burner.

SV-politikeren mener kostnaden kan oppleves å være for stor når debattklimaet aksepterer antidemokratiske ytringer som SIANs.

– I deres vedtekter sår de ingen tvil om at de er antidemokratiske. De skriver at islam for dem anses å være en politisk ideologi, og ikke en religion, som er i strid med religionsfriheten som er nedfelt i Grunnloven og i nasjonale og internasjonale vedtekter. Videre mener de at det foregår en islamisering av Norge, noe som bygger på Eurabia-teorier som Breivik, Tarrant og Manshaus også handlet ut fra. Når Thorsen sier at flere kan radikaliseres hvis ikke SIAN tas inn i varmen, så finnes det ingen belegg for det. Faktisk tvert imot, forteller Burner.

Les også: Forandringshuset fikk millionbeløp til ekstra aktiviteter