Nyheter

Riksadvokaten beordrer gjennomgang av 93 trafikkstraffesaker

Riksadvokaten beordrer påtalemyndigheten til å gå igjennom 93 av 176 straffesaker der det mistenkes at sjåfører kan ha blitt feilaktig straffet, skriver DT.

Straffen kan ifølge Drammens Tidende ha blitt gitt som følge av at det er hentet inn data fra bilen, som man mistenker kan være feil. Det mistenkes også at dataene kan ha blitt manipulert.

Bakgrunnen for gjennomgangen er at en person er under etterforskning for manipulasjon.

I desember 2019 ga riksadvokaten ordre om en stans i bruken av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen, som benyttet dataverktøy til å hente inn informasjon fra kjøretøy. Den mistenkte feilen ble oppdaget av Kripos i fjor vår.

Et eksternt granskningsfirma har siden januar gjennomgått flere rapporter Vegvesenet har utarbeidet for politiet. Det er blant annet avdekket at ansatte ikke har oppfylt kompetansekrav for avlesning av bilenes data.

Rapportene kan være gitt i alle typer straffesaker. 176 saker hvor det er foretatt dataavlesning og så gitt politirapport, er blitt avdekket siden 2015.

I en pressemelding fra Riksadvokaten heter det at data kan ha blitt manipulert i 50 saker. I 43 av sakene har det ikke vært mulig å etterprøve Vegvesenets informasjon.

Av de 93 sakene der Vegvesenet har opplyst at det foreligger feil eller kan være feil, har det i 51 blitt gitt forelegg, bøter eller dommer.

(©NTB)