Nyheter

Flere universiteter melder om økt eksamensfusk

De endelige tallene blir klare i høst, men allerede nå melder flere universiteter og høyskoler om mer juksing under eksamen. Også ved Universitetet i Sørøst-Norge tror de på en markant økning i eksamensjuks.

Også på Universitetet i Sørøst-Norge kan de melde om flere tilfeller av eksamensjuks i år enn tidligere.

De endelige tallene blir klare i høst, men allerede melder flere universiteter og høyskoler om mer juksing under eksamen. Også ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tror de på en markant økning i eksamensjuks.

– Vi ser den sammen trenden hos oss, at det er en kraftig økning i eksamensjuks. I august har vi satt opp to ekstra klagenemder for å ta unna alle sakene, slik at vi ikke får de totale tallene før etter det, men vi ser nok på en tre- eller firedobling av antallet juksesaker, forteller Vibeke Bredahl til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Mange ansatte får ikke feriepengene sine som lovet: – Dette er folk som føler seg sist i rekka

Få jukser til tross for stor økning

Bredahl er avdelingsdirektør for utdanning og studiekvalitet ved USN, og sier at de i år har hatt satt rundt 55.000 eksamenskarakterer og at de i cirka 200 av dem har avdekket juks.

– De aller, aller fleste studenter gjennomfører eksamen uten å jukse. Prosentandelen som jukser er liten, selv om økningen fra i fjor er relativt stor. De som blir uteksaminert hos oss får papirer på at de skal kunne det de har tatt eksamen i, og derfor er vi veldig opptatt av å ta de som jukser, forteller Bredahl.

Hun tror at koronaviruset, som gjorde sitt til at alle eksamenene ble digitale, har en avgjørende betydning i hvorfor vi nå ser den store økningen i antallet juksesaker.

– Vi vet at vi alle har lagt om eksamensformen i år, som nå har vært heldigital, på grunn av koronaviruset. Veldig mange eksamener er lagt opp som skoleeksamen med tilsyn fra vakter, mens det i år har vært lagt opp som hjemmeeksamener med alle hjelpemidler tilgjengelig. Det har nok være en medvirkende årsak, mener Bredahl.

Les også: Koronastille på dyrehotellet

Flere blir tatt fordi flere sjekkes

Grunnen til det tror hun er todelt.

– For det første har vi i år kjørt alle eksamener gjennom plagiatverktøyet Urkund, som gjør det mulig å sjekke besvarelser for tekstlikhet opp mot tidligere oppgaver og andre kilder. Siden vi har hatt mulighet til å sjekke langt flere oppgaver i år, er nok det en stor grunn til at vi har tatt flere, sier Bredahl og fortsetter:

– En annen grunn er nok at mange studenter har vært litt uvørne i sin klipping og liming fra enkelte kilder. Det å gjennomføre hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig er en helt annen øvelse enn å skrive ned det du kan på papir uten hjelpemidler. Derfor er nok også det at mange studenter ikke klarer å skrive og sitere riktig, og dårlige kildehenvisninger en grunn til økningen, forteller Bredahl.

Derfor ønsker Bredahl og USN at alle eksamene også til høsten skal leveres digital.

– Skriver du eksamen på papir er det langt vanskeligere å sjekke dem for plagiat, og derfor ønsker vi å gjennomføre digitale eksamener også til høsten. Samtidig må vi bruke mer tid til å lære studentene om kildehenvisninger, som tydeligvis mange fortsatt synes er vanskelig, sier Bredahl.

Les også: Om ME-syke: – De får ikke de rettighetene de har krav på

Mye juks også ved andre utdanningsinstitusjoner

Ved Oslo Met er det hittil i år behandlet 57 saker mot totalt 49 i hele skoleåret 2018/2019, opplyser seniorrådgiver Marius Stene Fuglum til Khrono. De endelige tallene blir klare i august og september.

Ved Universitetet i Agder er det trolig snakk om en mangedobling. De har nå 37 saker som skal til behandling, og trolig er det mørketall.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Sakene handler om alt fra plagiat og samarbeid, sier sekretær for klagenemnda, Ragnhild Skomedal, til NRK.

Ved NTNU mener professor Brynjulf Owren ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk at studenter utvekslet svar under hjemmeeksamen. Ifølge Universitetsavisa var det langt færre enn vanlig som strøk under en flervalgseksamen, og flere enn normalt fikk toppkarakter.

Også ved Høgskolen på Vestlandet har det vært noe mer fusk enn vanlig, opplyser prorektor Bjørg Kristin Selvik for utdannelse til Khrono.

Les også: Ønsker konkrete tiltak mot rasisme i skolen

Pål Karstensen

Pål Karstensen

Frontsjef og journalist i sportsredaksjonen