Nyheter

– Hva i all verden er det Nav driver med?

Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, er svært kritisk til Navs praksis overfor ME-syke som søker om ung ufør-tillegget. Hun mener altfor mye avhenger av hvilken veileder og saksbehandler man får tildelt.

– Du vet, dette er rene lottotrekningen. De Nav-ansatte mangler jo helt en felles, faglig plattform å gå ut ifra, sukker Elisabeth Thoresen, selv uføretrygdet og tidligere Nav-ansatt.

Det var hun som startet AAP-aksjonen, for å vise hva regjeringens innskrenkning av maksimum tid på arbeidsavklaringspenger (AAP) faktisk fører til. Hun var også den som i sin tid startet den private Facebook-gruppen «Nav-spørsmål?», der folk hjelper hverandre med å finne fram i Nav-systemet.

Les også: Plutselig er det deg eller en av dine det gjelder

– Henger ikke på greip

Thoresen reagerer sterkt på ME-syke Martine Friis Toivonens (32) historie i Dagsavisen Fremtiden onsdag - og svaret hun får fra ytelsesdirektør i Nav, Bjørn Lien.

Toivonen har lidd av ME siden barneskolealder, og både en psykiater og en indremedisiner ved Ullevål har bekreftet diagnosen. Selv om Toivonen bare klarer å være i aktivitet omtrent to timer i døgnet, og bare dusjer én gang i uka - for å ha mer krefter til barna, har Nav avslått hennes søknad om ung ufør-tillegget. Dette skal kompensere for manglende inntektsgrunnlag hos unge, som har blitt rammet av alvorlig og langvarig sykdom før fylte 26 år.

###

Martine Friis Toivonen er en av mange ME-pasienter som har fått avslag fra Nav på ung ufør-tillegget, selv om alt tilsier at de oppfyller kriteriene. Foto: Pernille Vestengen.

I sitt avslag viser Nav til en lagmannsrettskjennelse de mener kan tolkes som at ME-syke ikke kan innvilges ung ufør med mindre de er "hovedsakelig sengebundet". Toivonen fikk imidlertid innvilget uføretrygd etter fire års kamp - etter at hun brått fikk ny Nav-veileder. Men ung ufør-tillegget, fikk hun avslag på igjen.

– Dette henger jo ikke på greip. Jeg ser til stadighet at folk med andre alvorlige diagnoser får innvilget ung ufør, selv om de jobber inntil 50 prosent ved siden av. Bare for ME krever de at man er fullstendig sengeliggende. Det er tydelig at ME ikke akkurat er noen høystatussykdom i Nav, for dette følger ingen logikk, påpeker Thoresen, som har kontakt med mange ME-syke via AAP-aksjonen.

Les også: AAP-endringene rammer ME-syke hardt

Motstridende svar fra Nav

Hun stiller seg også høyst tvilende til ytelsesdirektør Liens påstand om at Navs krav til alvorlighet, i forbindelse med søknad om ung ufør-tillegget, ikke har noe med diagnose å gjøre.

«Det er den faktiske funksjonsevnen før fylte 26 år som vurderes, ikke alvorlighetsgraden i selve diagnosen. Kravet til alvorlighet blir derfor alltid vurdert konkret i hver enkelt sak», svarte Lien i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

– Da vil jeg bare få minne om at Nav-lederen i Drammen, Katrine Christiansen, tidligere i år sa det stikk motsatte til Dagsavisen Fremtiden, sier Thoresen - og sikter til artikkelserien om hvordan AAP-endringene rammer ME-syke hardt, fra februar i år.

«Det er viktig å presisere at Nav ikke stiller diagnoser, eller har en formening om funksjonsevne, men på bakgrunn av hva lege og behandlere uttaler seg om nettopp funksjonsevne, så gjør Nav en vurdering av arbeidsevne», svarte Christiansen 15. februar.

Videre konstaterte hun at: «Veiledere i Nav har ikke medisinsk kompetanse og gjør derfor heller ikke medisinskfaglige vurderinger.»

– Hvem vet hva Nav egentlig er satt til å vurdere, når den ene sier funksjonsevne og den andre sier arbeidsevne. Hva er det egentlig de driver med når de skal vurdere om en person er syk nok til å få en ytelse, og velger å høre på Navs egen rådgivende lege framfor leger og spesialister som har behandlet den syke? Kan vi få dette mer kaotisk, spør Thoresen retorisk.

Les også: – Hvis det hadde vært så enkelt at du kan tenke deg frisk, så ville ikke ME eksistert

Mer fra Dagsavisen