Nyheter

Ap med milliondryss til kommune-Norge

Masud Gharahkhani forteller at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett vil styrke kommunene med fem milliarder kroner. Det ville i så fall ha betydd rundt 94 millioner ekstra til hjemkommunen Drammen.

– Over hele landet ser vi at kommuner som ble hardt rammet av korona sliter økonomisk. I Drammen legges det nå fram blodrøde tall uten like. Dette skyldes tapte skatteinntekter, mindre inntekter og enorme merutgifter - spesielt på helsefeltet - i forbindelse med håndteringen av smittevern, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani.

Arbeiderpartiet lanserer onsdag kveld sitt alternative, reviderte statsbudsjett. De foreslår for Stortinget å styrke kommunebudsjettet med fem milliarder kroner, for å gi en tydelig garanti for at tapte inntekter og merutgifter som følge av korona-pandemien skal dekkes av staten.

Gharahkhani forteller at han har holdt tett kontakt med ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) om utfordringene hjemme i Drammen, og mener budsjettet er godt tilpasset utfordringene i Drammen.

– Dette ville bety et milliondryss til Drammen - med omlag 94 millioner kroner mer til Drammens innbyggere. Dersom dette hadde blitt vedtatt ville det gitt kommunen økonomiske muskler til å møte utfordringene. Dessverre stemmer regjeringen imot, sier stortingsrepresentanten.

Lite handlingsrom

–  Drammen hadde allerede en trang økonomi etter sammenslåingen i fjor. Men når koronapandemien kom på toppen av allerede skrinne overføringer fra regjeringen, er vi nå i en situasjon der kommunen sitter igjen med svært lite handlingsrom, kommenterer Myvold Berg.

Hun mener regjeringen nå må på banen, for å gi kommunene midlene de trenger til å ta vare på innbyggerne sine under denne langvarige krisen.

– Alle skjønner at dette vil spare samfunnet for store summer når koronapandemien er over. Vi må kunne ta vare på de som er hardest stilt i vårt samfunn, og gi dem rom til å skape seg en framtid. Dette er viktig for oss i Arbeiderpartiet, men det blir vanskelig å gjennomføre med en regjering som ikke er villige til å gi kommunene midlene vi trenger for å gjøre jobben vår. Det er tross alt i kommunen jobben gjøres, sier ordfører Berg.

Har ikke glemt fylkeskommunen

– Kommunene har vært førstelinjen i møte med korona. Kommuneøkonomi høres ikke sexy ut, men det handler om å stille opp for helsearbeiderne som har jobbet 24-7 for å redde liv og helse de siste månedene. Det handler om skolene våre og barnehagene våre. Og i en tid der mange står utenfor arbeid, må kommuner styrke sitt samarbeid med næringslivet for å sammen bidra til arbeidsplasser, og ta ekstra vare på de sårbare som faller utenfor, sier Gharahkhani.

Han påpeker at også fylkeskommunen og kollektivtilbudet er hardt rammet, og at dette er noe mange i Viken vil kjenne på kroppen, med mindre noe gjøres.

– Derfor foreslår Arbeiderpartiet å kompensere fylkeskommunene med ytterligere 1 milliard kroner. Dette vil være helt avgjørende for Viken, Brakar og busstilbudet i Drammen, sier Gharahkhani.