Nyheter

Kan ikke garantere for fremdriftsplanen på Åskollen

Rådmannen ønsker å se hvilke muligheter kjøpet av Nordby Gård kan gi den planlagte ungdomsskolen på Åskollen. Det ga politikerne grønt lys for, til tross for at administrasjonen ikke kan garantere for fremdriften hvis de finner et nytt konsept.

Til formannskapets møte tirsdag ba rådmann Elisabeth Enger politikerne, i lys av kommunens oppkjøp av Nordby Gård, om en tilbakemelding på hvorvidt den vedtatte lokaliseringen fortsatt har politisk flertall eller om politikerne ønsker å justere noe på planen etter at Nordby Gård-området også kan brukes i en helhetlig plan for området.
Kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel hos Drammen Kommune, Bertil Horvli, opplyste om at det skulle holde hardt å bli ferdig med reguleringsplanen i henhold til fremdriftsplanen som er lagt.
Horvli opplyste videre om at det er ventet å tar cirka 1,5 år før reguleringsplanen blir ferdig, og at byggestart kan starte opp rundt seks måneder etter at planen er ferdig. Videre er det forventet en byggeperiode på mellom 18-24 måneder, og siden det bare er litt over tre år til at skolen senest skulle stå ferdig, har kommunen allerede dårlig tid om den nye ungdomsskolen på Åskollen skal stå klar innen 2023 som lovet.

Les også: – Bydelens barn bør ikke betale for koronavirus og sammenslåing (+)

Kommunalsjefen kan ikke garantere for fremdriftsplanen

I hvert fall hvis administrasjonen kommer opp med et godt konsept, som de ønsker å gjennomføre. Politikerne i formannskapet gikk nemlig inn for at administrasjonen kunne se på mulighetene for å justere prosjektet med tanke på mulighetene som ligger i Nordby Gård.
Selv om dagens vedtak sier at lokaliseringen fortsatt skal være i sentrumslokalene på Åskollen og at fremdriftsplanen skal opprettholdes, kunne ikke kommunalsjef Horvli garantere for det siste.

Det er vanskelig å være konkret på om dette vil få konsekvenser for fremdriftsplanen, da vi ikke vet hva vi finner hvis vi ser på mulighetene. Finner vi et knakandes godt konsept som gjør at vi ønsker å gå en runde til, kan det ta mer tid og koste mer, sier Horvli og fortsatte:

– Såvidt jeg husker hadde fremdriftsplanen som ligger inne noen konkrete datoer knyttet til seg. Blant annet for når reguleringsplanen skal være ferdig, og det skal holde hardt for at vi skal klare å få det til. Gjennom kommunesammenslåingsprosessen har ting nok tatt noen måneder ekstra, men noen trenering holder vi ikke på med. Vi skal jobbe så raskt vi kan, men jeg kan ikke garantere for at vi holder fremdriftsplanen, da vi ikke vet hva som kan dukke opp under en høringsrunde, sier Horvli.

Kommunalsjefen sier at de vil se på mulighetene for hvordan de kan inkludere Nordby Gård parallelt med det videre arbeidet, og sier at han håper det ikke vil ta så lang tid å få utredet de mulighetene som ligger der. Videre opplyste han at de innledende medvirkningsprosessene i utgangspunktet skal gjennomføres mellom skolestart 17. august og høstferien.

Vil sørge for at det ikke fjernes grøntareal

Både MDGs Ståle Sørensen og Senterpartiets Simon Nordanger tok opp igjen mulighetene for å gjøre om skolen til en 1-10-skole, og ikke en ren ungdomsskole, slik vedtaket nå foreligger.

– Det jeg oppfatter at innbyggerne på Åskollen ønsker er en utvikling av Åskollen, og en 1-10-skole er ingen motsetning til det. Jeg kan ikke se noe galt i å ta initiativet til en 1-10 skole, så får heller de som bor der komme med tilbakemeldinger hvis de er veldig uenig i om vi kan bygge en 1-10-skole der, sier Nordanger.

Sørensen sa at han ikke bekymrer seg for fremgangen i prosjektet, og synes det gjøres en god jobb. Samtidig som han ønsket fremgang i prosjektet, ønsket han også å bruke tiden som kreves for å finne gode løsninger.

– Kjøpet av Nordby Gård gir oss store muligheter. Vi kan eventuelt bruke den eksisterende strukturen til lærerkontor, parkering, annen type infrastruktur eller andre ting knyttet til skolen. Nå forsvinner idrettsbanen, hundremesterskogen og gjennom Nordby Gård kan vi sørge for at vi ikke fjerner noe grøntareal på Åskollen, sier Sørensen.

– Snålt om kommunen tar snarveier

SVs Rune Kjeldsen mente at denne saken kunne være en god voksenopplæring, fordi det hadde vært snålt om kommunen som både utbygger og planmyndighet tok snarveier til tross for utålmodighet på Åskollen.

– Jeg ønsker ikke å ta noen omkamp her, siden vedtaket ligger der. Når vi ser hva som skjedde med medvirkningsprosessen rundt Konnerud-planen, må vi sørge for at medvirkningsprosessene i hvert fall her blir gjennomført på en riktig måte, sier Kjeldsen.

Også Arve Vannebo, som selv kommer fra Åskollen, ønsker at administrasjonen skal bruke tid til å gjennomføre grundige medvirkningsprosesser og se etter bedre løsninger med tanket på oppkjøpet av Nordby Gård.

– Det er veldig mange som har engasjert seg i denne saken, og sånn vi har kommet ut nå er det lurt å bruke tid og være grundige i denne prosessen. Både med tanke på medvirkningsprosessen, og de mulighetene som ligger der etter oppkjøpet av Nordby Gård, sier Vannebo som påpeker at det plassen for den eksisterende barneskolen er større enn 1-10-skolen som ligger på Gulskogen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: