Nyheter

– Bydelens barn bør ikke betale for koronavirus og sammenslåing

Engasjerte foreldre på Åskollen frykter ny lokaliseringsdebatt, som kan skape forsinkelser i planen om ny ungdomsskole.

I desember 2018 ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Åskollen, mens det i juni i fjor ble vedtatt at ungdomsskolen skulle ligge sentralt på Åskollen og ikke på Lolland. Siden har flere engasjerte foreldre på Åskollen ment at administrasjonen har trenert saken, på grunn av det de anser som manglende fremdrift.

Til formannskapets møte tirsdag ber nå rådmann Elisabeth Enger politikerne, i lys av kommunens oppkjøp av Nordby Gård, om en tilbakemelding på hvorvidt den vedtatte lokaliseringen fortsatt har politisk flertall eller om politikerne ønsker å justere noe på planen etter at Nordby Gård-området også kan brukes i en helhetlig plan for området.

– Vi ønsket i utgangspunktet at kommunen skulle kjøpe Nordby Gård, så hvis det er mulig å inkludere det området nå uten at tidsplanen ryker fullstendig, så er det noe vi er positive til. Det viktigste her nå er at rådmannen ikke legger opp til en ny lokaliseringsdebatt, som fører til ytterligere forsinkelser og trenering, forteller Ståle Frydenlund til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: – For hver dag, og hver måned som går, blir det vanskeligere å nå tidsfristen (+)

Forventer at tidligere vedtak følges opp

Frydenlund er blant dem som har engasjert seg mest i saken de siste årene, og sier at politikerne nå må holde stø kurs.

– Etter vårt syn endrer ikke denne saken veldig på premisset for utbyggingen, så lenge politikerne gir en tydelig tilbakemelding langs de linjene som ligger for prosjektet. Det er helt urimelig at bydelens barn skal betale prisen for koronaviruset og kommunesammenslåing, så vi forventer at tidligere vedtak følges opp og at politikerne her igjen sender en tydelig bestilling til administrasjonen om hva som skal gjøres, forteller Frydenlund.

Ut over spørsmålet om lokalisering, skisserer også rådmannen hvordan medvirkningsprosessen kommer til å bli.

– Det er ikke så lenge siden politikerne skrøt av den lokale krisepakken de hadde forhandlet frem, og ett av punktene der var å forsere arbeid som kunne hjelpe det lokale næringslivet. Denne saken her er et perfekt eksempel på det, så vi håper å komme i gang så raskt som mulig, og uten ytterligere forsinkelser, sier Frydenlund.

Les også: Slaget om Åskollen er avgjort – her skal skolen ligge

FAU bekymret for at skolen skrinlegges

Foreldreutvalget ved barneskolen på Åskollen har også engasjert seg i saken, og har sendt inn et brev til Drammen kommunen. Der ber de om svar på hvorfor ting tar så lang tid, hva som er grunnlaget for ny elevfordelingsmodell og den demografiske utviklingen som ble presentert i skole- og barnehagebehovsanalysene som nylig ble presentert.

– FAU ved Åskollen skole frykter at administrasjonen i Drammen kommune haler ut tiden, for på sikt å skrinlegge hele prosjektet med bygging av en sårt tiltrengt ungdomsskole på Åskollen. Dette er ikke i tråd med de vedtak administrasjonen er satt til å iverksette av kommunens politikere, står det i brevet som DT har fått tilgang til.

Kommunalsjef for arealplan, Heming Herdlevær, og utdanningsdirektør Karen Tone Børsum mener ikke det er grunnlag for å mene at kommunen haler ut tiden.

– Drammen kommune er i en helt spesiell situasjon. Først med en omfattende sammenslåingsprosess av tre kommuner, og nå i tillegg situasjonen knyttet til Covid-19. Det er dermed naturlig at enkeltsaker og prosesser kan ta noe lengre tid enn det ellers ville gjort. Det er imidlertid iverksatt en reguleringsprosess i regi av Drammen Eiendom, og utarbeidet en sak om medvirkningsopplegget basert på det politiske vedtaket, som fremmes til politisk behandling i juni, sier duoen til avisen.

Slik vil rådmannen sikre medvirkningsprosessen

Det er altså den saken rådmannen på tirsdagens formannskapsmøte legger frem. Der foreslås det blant annet barnetråkkundersøkelser for barneskolen, og ungdommer som bruker Åskollen senter. I tillegg legges det opp til gåbefaringer med elever fra skolen og med seniorer.

– Her dokumenteres barn og unges bruk og opplevelser av området. Det er likevel behov for ytterligere diskusjoner knyttet til utviklingen av området. Det foreslås derfor at det gjennomføres gåbefaringer med elever fra skolen/ungdommer slik det er gjort i planarbeid på Åssiden og Gulskogen, samt møter/verksteder på skolene og med idrettslagene, kulturliv, barn- og unges representant i plansaker og ungdomsrådet, skriver rådmannen i saksdokumentene.

Videre legges det også opp til en fokusgruppe med virksomhetsledere for skole, helse og omsorgsdistrikt, barnehage og ressurspersoner i lokal idrett/foreningsliv. Til sist blir det også foreslått åpne kontordager, der folk kan komme med innspill og få informasjon om planarbeidet.

– Under planarbeidet med Åssiden og Gulskogen ga dette en felles samtale rundt stedsutviklingen, og anledning til å bruke ressurspersonenes spisskompetanse innen nærmiljø, barn, unge og seniorer til å få innspill, skriver rådmannen videre i saken som altså skal behandles på formannskapets møte tirsdag ettermiddag.

Les også: – Kampen er ikke over før snora klippes på Åskollen

Nyeste fra Dagsavisen.no: