Nyheter

Ryde vil ha sparkesykkel i VY-appen

I samarbeid med Drammen kommune, håper Ryde i løpet av året å kunne lansere en sparkesykkelsatsing som skal gjøre kollektivreisene mer attraktive. Men først må de få VY med på planene sine.

Sparkesykkelgründerne Espen Rønneberg (t.v.) og Johan Olovsson (t.h.) står bak Ryde, som nå vil ta opp kampen med privatbilene ved å hjelpe kollektivselskapene tilby en mer helhetlig kollektivreise med deres sparkesykler som en bærebjelke i den satsingen.