Nyheter

Vedtok å beholde krisesenteret

Politikerne i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg var helt enige med rådmannen om at tjenestetilbudet for krisesenteret må bli liggende i Drammen. Samtidig var flere bekymret for tilbudet til mennene.