Nyheter

Når applausen stilner

Drammen SV minner om at utfordringene blir mange også når koronakrisen en dag er over. Med rundt 430.000 helt eller delvis arbeidsledige ser de all mulig grunn til å markere årets 1. mai.

1. mai er en kampdag og en festdag. I år vil nok festen bli noe annerledes enn vi er vant til, men kampene for arbeidsfolks rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noensinne.

Kriser avslører mye om et samfunn. Koronakrisa er den verste krisa vi har blitt stilt overfor på mange år, og hvordan vi møter den forteller mye om samfunnet vårt. Det handler først og fremst om solidaritet, og et samfunn der folk er villige til å stille opp for hverandre. Vi ser stadig eksempler på at veldig mange er villige til å strekke seg langt for å hjelpe og beskytte dem blant oss som trenger det aller mest.

Likevel viser også denne krisa at samfunnet vårt er sårbart, og at forskjellene i samfunnet fort kan forsterkes. Den viser hvor avhengig vi alle er av fellesskapet, og viktigheten av at fellesskapet stiller opp når det er nødvendig. Men vi må også sørge for at når fellesskapet stiller opp, så skal ikke noen enkeltpersoner bruke det til å fylle lommene sine på bekostning av oss alle.

Krisa viser tydelig hvem vi ikke klarer oss uten i samfunnet. Mange i yrkesgrupper som har blitt tatt for gitt er heltene i kampen mot sykdommen. Alle i helsevesenet sier seg kanskje selv, men også lærere, renholdere, transportarbeidere og butikkansatte står på for oss alle. De som nå jobber hardt for fellesskapet er ikke nødvendigvis de med høyest lønn. Selv om applaus og gode ord er fint, så må vi sørge for et skikkelig løft i disse yrkene, med hele, faste stillinger og et skikkelig lønnsløft.

430.000 mennesker er helt eller delvis arbeidsledige. De er ikke bare statistikk. De er 430.000 gode grunner til å markere 1. mai. Vi vet at det kommer til å bli tungt for mange framover. Derfor må vi, i fellesskap, fortsette å stille opp for dem som rammes, også etter at perioden vi nå er inne i er over.

Akkurat nå er det kanskje vanskelig å se for seg, men det kommer en tid etter krisa også. Der applausen har stilnet, og vi gradvis gjenopptar en vanlig hverdag. SV skal fortsette å kjempe for et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller.

Et samfunn for de mange, ikke for de få.