Nyheter

Ble beskyldt for å være i lomma på utbyggere: – Fikk nesten sjokk da jeg leste det

Høyre-politiker Tor Tveter og Ap-politiker Thor Sigurd Syvaldsen likte svært dårlig å bli beskyldt for å være i lomma på millionærutbyggerne, som tirsdag fikk dispensasjon til å omgå kommunens retningslinjer.

På tirsdagens hovedutvalgsmøte for tekniske tjenester fikk Høyre og Arbeiderpartiet flertall for sitt forslag om å gi dispensasjon til utbyggerne i Store Landfall Øvre 100. Utbyggerne ønsket å omgå de kommunale retningslinjene for fortetting i villaområder.

Dermed blir det nå i første omgang sendt en plan ut på høring som inkluderer ny nærbutikk og totalt fire etasjers nybygg på Åssiden. MDG, Senterpartiet, SV, Rødt og Frp stemte mot å sende forslaget ut på høring. Ap og Høyres forslag fikk imidlertid flertall sju mot seks stemmer.

Saken har vært omtalt flere ganger tidligere av Drammens Tidende, som i sin leder tirsdag skrev at «det er et politisk mysterium at nettopp Ap havnet i lomma på disse utbyggere». Noe fungerende gruppeleder for Ap og medlem av utvalget for tekniske tjenester, Thor Sigurd Syvaldsen, mener er uhørt.

– Jeg fikk nesten sjokk da jeg leste det på morgenen i dag. Hvilken motivasjon skulle vi i Ap ha av å være i lomma på utbyggere fra Nesodden og Oslo. Det henger bare ikke på greip. Jeg blir rett og slett forbannet på sånne uttalelser fra det som skal være en seriøs avis, forteller Syvaldsen til Dagsavisen Fremtiden.

Ap-politiker Thor Sigurd Syvaldsen synes ingenting om at han blir beskyldt for å være i lomma på utbyggerne som tirsdag fikk dispensasjon fra kommunale retningslinjer om fortetting i villaområder.

Ap-politiker Thor Sigurd Syvaldsen synes ingenting om at han blir beskyldt for å være i lomma på utbyggerne som tirsdag fikk dispensasjon fra kommunale retningslinjer om fortetting i villaområder. Foto: Skjermdump

LES OGSÅ: Må vente 5-7 år med å ferdigstille Portalen (+)

Ber alle som vil komme med innspill

I desember 2018 vedtok bystyret i gamle Drammen et sett med retningslinjer for fortetting av villaområder, og rådmannen har i sitt forslag til vedtak foreslått å avvise planen med bakgrunnen i de retningslinjene. Det er altså disse retningslinjene Høyre og Ap nå velger å gi dispensasjon fra, noe Syvaldsen mener slett ikke er en overkjøring av rådmannen.

– Rådmannen gjør det politikerne bestemmer, og det er det som er rådmannens jobb. Gjennom mine 40 år i politikken har jeg hatt utallige motforestillinger mot det rådmannen har foreslått, og det er ikke noe annerledes her. Jeg synes overhodet ikke vi tråkker på rådmannen her, med det vedtaket vi har gjort, forteller han.

Syvaldsen poengterer også at saken nå kun er sendt ut til høring etter førstegangsbehandling, og at det nå er opp til alle berørte parter å komme med sine innspill til politikerne før saken kommer opp igjen på nytt.

– Selvsagt har utbyggerne vært pådrivere for sitt eget prosjekt, det er da også helt naturlig. Jeg kjenner området godt etter å ha vært der oppe mange ganger, og synes ikke det forslaget vi nå sender ut bryter med fortetningsplanene. Ingen av naboene har heller tatt direkte kontakt med oss som politikere for å klage på planene, men nå har de sjansen gjennom denne høringen, sier Syvaldsen som sier at det fortsatt er en lang prosess igjen før planene er ferdigspikret.

LES OGSÅ: Koronakrisen kan føre til dyrere øl (+)

– Trist at det skal antydes at jeg er korrupt

Sammen med Høyre sikret Arbeiderpartiet altså flertall i førstegangsbehandlingen for at utbyggerne i selskapet Store Landfall AS kan utvide butikken som i dag ligger der, i tillegg til at de kan bygge 17 nye leiligheter i tre etasjer over butikken.

– Slik jeg ser det er bygget som ligger der i dag rett og slett stygt. Jeg synes dette er et forskjønningsprosjekt som vil gi større nytte enn de ulempene det vil medføre for den ene boligen til øst for det planlagte nybygget. Når dette blir ferdig tror jeg det blir veldig bra, og at naboene rundt også vil bli fornøyde, sier Høyres Tor Tveter.

Også han reagerte sterkt på den karakteristikken han ble tilegnet i Drammens Tidendes leder, som han mener nærmest omtaler han selv og Aps Thor Sigurd Syvaldsen som korrupte.

– Jeg synes det er veldig interessant at avisen mener vi er i lomma på utbyggerne bare fordi vi mener noe annet enn det Drammens Tidende tydeligvis mener. Jeg synes ikke det bygget som blir foreslått der nå gir en unaturlig overgang fra småhusbebyggelsen og at det faller flott inn i terrenget. Uten at noen naboer har tatt kontakt med meg har jeg selv vært der oppe to ganger for å gjøre meg opp en mening, og at det da skal bli antydet at jeg er korrupt synes jeg bare er trist, forteller Tveter.

Høyres Tor Tveter mener at politikere må få lov til å se på saker isolert sett og fatte vedtak i strid med kommunale retningslinjer uten å bli beskyldt for å overkjøre rådmannen eller for å være korrupte.

Høyre-politiker Tor Tveter (øverst) synes det må gå an å være uenig med rådmannen og gå mot kommunens retningslinjer uten å bli beskyldt for å være korrupt. Foto: Skjermdump

LES OGSÅ: Flest nyetablerte «koronabedrifter» i Viken

– Må kunne gå inn i enkeltsaker

Høyre-politikeren erkjenner at utbyggerne også har tatt kontakt med ham for å fortelle om prosjektet.

– Jeg vet ikke hvem noen av disse utbyggerne er, men har snakket med dem da de tok kontakt med meg. Det er helt normalt, men jeg sa til dem at jeg kom til å ta den avgjørelsen jeg mener er til det beste for kommunen og dens innbyggere. Selv om vi har vedtatt retningslinjer for et område er det fortsatt sånn at vi som politikere selvsagt kan gå inn i enkeltsaker og gi en dispensasjon hvis vi mener det er riktig, og det er det jeg har gjort i denne isolerte saken, forteller Tveter.

Syvaldsen sier at han har fått henvendelser fra flere som ønsker utbyggingen og spesielt at nærbutikken skal bestå og utvides.

– Det har vært drevet nærbutikk der i hvert fall i 40 år, så det at vi ønsker å utvide den nå er fordi den skal ha livets rett. En nærbutikk kan ikke overleve på kun melk og brød, for hvis du først skal stoppe der gjør du det fordi du forventer at den butikken skal ha det du trenger. Hvis ikke slutter du å handle i den butikken, og det å beholde en nærbutikk i området der er bra for alle, sier Syvaldsen.

Politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, skriver at de har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på det de skrev i lederen.

– Den setter ord på en frustrasjonen mange innbyggere kjenner på, nemlig at tradisjonelle eneboligstrøk ødelegges av enkeltstående boligblokker. Det overrasker meg hvis Syvaldsen og Tveter ikke å ha fått med seg dette engasjementet. Dessuten ligger det en sterk faglig begrunnelse fra kommunens fagfolk bak anbefalingen om ikke å godkjenne dette bygget. Det står i sterk kontrast til Aps mantra om å ha tillit til de ansatte i kommunen.

Breen Bakken reagerer på at Syvaldsen og Tveter mener de nærmest blir omtalt som korrupte i lederen.

– Det mest alvorlige her, er at Syvaldsen og Tveter beskylder Drammens Tidende for å koble dem til korrupsjon. Det har vi aldri gjort. Vi har skrevet at utbyggere har drevet tett lobbyvirksomhet opp mot kommunens folkevalgte, noe de selv har sagt at de har gjort.

LES OGSÅ: Tar grep mot smitte og bygger som planlagt i Drammen

Nyeste fra Dagsavisen.no: