Nyheter

Vestre Viken forsker på korona-medisiner

Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

Prosjektet er et omfattende klinisk behandlingsstudie som nylig har startet opp i Vestre Viken. Pasientene som er involvert i studien er innlagt ved Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike sykehus.

De er alle alvorlig syke med korona-influensa og deltar frivillig i forskningsprosjektet om å finne en best mulig behandlingsform. Forskningsprosjektet er initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Studien går ut på å gi pasientene en av tre behandlinger. Hvilken behandling de får er tilfeldig, men er enten standard behandling, behandling med remdesivir eller behandling med hydrokyklorokin.

– Vi deltar alle i en global studie hvor vi bidrar til en rask avklaring av behandlingsstrategier kort tid etter studiestart, sier fagsjef for forskning Lars Heggelund ved Drammen sykehus i en pressemelding.

LES OGSÅ: – Det er klart dette går ut over psyken deres

Vestre Viken i et globalt forskningsprosjekt

For å delta i studien må personen være innlagt på en medisinsk sengepost eller intensivavdeling med påvist covid-19-infeksjon. I tillegg må en ha pusteproblemer med lavt oksygennivå i blodet eller tegn til lungebetennelse.

I nærmere 70 år er medisinen hydrokyklorokin vært brukt til å behandle personer med malaria. Remdesivir er en nyere medisin som har vært brukt til å behandle ebola. Den ble først tatt i bruk i kliniske studier i 2018.

Overlege anestesi Gernot Ernst ved Kongsberg sykehus forteller om erfaringer fra Ebola-epidemien:

– Det vi lærte fra Ebola-epidemien i Afrika, var at det ble utprøvd mye utenom studier, men til i dag vet ingen hva som virker og som ikke virker. Med denne WHO-studien unngår vi denne feilen, sier han.

LES OGSÅ: Bestillingene renner inn: Vegard (30) lager gratis smittevernutstyr

Resultater om to til tre måneder

I en artikkel publisert på Vestre Vikens hjemmesider skriver sykehuset at sykdommene korona-influensa, malaria og ebola er forskjellige, men felles for dem er at de i alvorlige tilfeller kan gi et dødelig resultat.

– Vi har store forhåpninger til at studien kan gi oss svar på om aktuelle studiemedisiner kan gi økt overlevelse av alvorlig covid-19-sykdom, sier overlege i medisin Lars Thoresen ved Ringerike sykehus.

Behandlingen som pasientene kan få i studien er en av tre tilfeldig valgte behandlinger. Hensikten med studiet er å finne en effektiv og eller lindrende behandling for å redusere sykdomsforløpet for korona.

Legene har en forventning om at resultatene fra forskningsprosjektet kan være klare om to til tre måneder.

– Det er stor entusiasme og interesse i å få gjennomført studien. Alle de ansatte stiller villig opp og bidrar for fullt på tross av en allerede stor arbeidsbelastning, sier lege i spesialisering Anders Aune Tveita ved Bærum sykehus.

LES OGSÅ: Fikk tvillinger under koronakrisa - ga barna navnene «Covid» og «Corona»

Forskningsmiljøene i felles dugnad

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Et av de viktigste satsingsområdene er forskning. For WHO-forskningsstudien er det en prosjektleder ved hvert av de somatiske sykehusene i Vestre Viken.

– Det er et privilegium å få være med på en slik studie. Den er unik i sin form og omfang, og hvis man lykkes vil det være en tydelig demonstrasjon av verdien av å ha infrastruktur for klinikknær forskning også på små og mellomstore sykehus, sier Aune Tveita.

Overlege i medisin Lars Heggelund ved Drammen sykehus oppsummerer samarbeidet og betydningen av denne forskningen:

– Det er en svært god klinisk og akademisk samarbeidsånd i hele Vestre Viken. Vi ønsker å bidra til å få mer kunnskap om denne sykdommen, sier han.

LES OGSÅ: Analyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner