Nyheter

Blandede reaksjoner etter heldigitalt møte

Drammen kommunes første heldigtale formannskapsmøte varte i litt over 2,5 time, og etter møteslutt var det flere politikere som håpet at de slapp flere lignende møter i tiden fremover.

I forkant av dagens møte i formannskapet var det flere politikere som så mot dagens møte i spenning, mest fordi de ikke visste helt hva de gikk til og hvordan det hele kom til å fungere.

Like over klokken 14.00 kunne likevel ordfører Monica Myrvold Berg ønske velkommen til det første heldigitale møtet i kommunens historie, og da ordføreren gjennomførte navneoppropet var alle som skulle være med innlogget og til stede. Det samme var representanter fra pressen i tillegg til rådmannen og andre ansatte fra kommunen.

Så langt, så vel. Rådmannens presentasjon gikk også noenlunde smertefritt, selv om enkelte politikere litt fleipete mente at rådmannen kunne fått svart på politikernes spørsmål med å snakke litt mindre. Vel og bra.

LES OGSÅ: Drammen får 70 millioner kroner

Kapasitetsbegrensninger

Under behandlingen av sakene ga ordfører ordet til de representantene som skrev seg opp for innlegg i chatten, og vedkommende som skulle snakke skrudde på mikrofon og kamera som ellers var slått av som et kapasitetsbesparende tiltak. Enkelte ganger hakket lyden, og en gang falt også ordføreren ut av møtet, men jevnt over var ikke møtelyden det største problemet.

Det dukket opp når politikerne kom til avstemningene. Slik det ble lagt opp ble forslagene til vedtak listet opp i chatten, før man skulle stemme for eller mot ved å trykke tommel opp på de ulike alternativene. Det skulle vise seg å være enklere sagt enn gjort, da flere av politikerne slet med å finne frem i det nye verktøyet på iPadene de bruker som folkevalgte.

Det førte til en del somling og utsettelser mens alle skulle få lov til å stemme, og med kapasitetsbegrensningene i tjenesten Microsoft Teams som kommunen har en avtale om å bruke bød det også på problemer å skrive inn om du ønsket ordet eller å ta en replikk, siden det ofte tok litt tid å komme opp i chatten hos møtestyrer Myrvold Berg.

LES OGSÅ: Vurderer å avlyse sommerskolen 2020

Vil møtes fysisk så fort som mulig

I mer kompliserte saker kan det by på problemer, men siden det var det første møtet ble det meste tatt i god tone hos politikerne som også delte forskjellige humoristiske anekdoter fra sine egne stuer. Til tross for den gode stemningen er det nok flere av politikerne som håper at de kan samles igjen fysisk, så raskt som det er mulig å få til.

– Hvis vi skal evaluere møtet må vi si at det var en del tekniske utfordringer som gikk igjen her. For de som har snakket om å gjennomføre et fullt kommunestyremøte med 57 representanter pluss administrasjon og presse så bør de tenke seg grundig om etter så mange problemer vi møtte i dag. Det går rett og slett ikke, sa varaordfører og MDG-politiker Ståle Sørensen før møtet ble avsluttet.

Frp har allerede fremmet forslag om å gjennomføre formannskapsmøtene i kommunestyresalen, og det er noe MDGs gruppeleder stiller seg bak.

– Dersom det er forsvarlig ut fra et smittevernhensyn og kommunen mener det er et greit signal å sende ut mener jeg vi bør prøve å få det til så raskt som mulig. Dette fungerte ikke bra, sier Sørensen.

LES OGSÅ: Starter opp igjen med politiske møter

Ordføreren fornøyd med gjennomførelsen

Ordfører Monica Myrvold Berg er ikke helt enig med sin varaordfører.

– Til å være det første møtet vi har gjennomført på denne måten synes jeg det gikk veldig bra. En ting er å ha et videomøte der alle er enige, men her hadde vi mange ulike partier og ulike meninger og alle skulle få sagt sitt. Det synes jeg fløt ganske bra, og så kommer vi på sikt til å bli bedre til å vite hva vi skal gjøre og til å håndtere denne type møter, sier Myrvold Berg.

Hun er likevel åpen på å se hva som kan gjøres for å forbedre møtene.

– Vi vet at det er andre kommuner som klarer å gjennomføre møter på en god måte, så det kommer vi til å få til i Drammen også. Men så snart den dagen kommer der vi har muligheten til å arrangere fysiske møter igjen så vil vi legge opp til det, for det er jo også mye hyggeligere for meg å treffe alle ansikt til ansikt og ikke bare sitte og se på en skjerm, forteller hun.

LES OGSÅ: Derfor kjører de ut saksdokumentene med budbil