Nyheter

Seks nye smittet – fire lagt inn på sykehus

Det er nå totalt 63 påviste tilfeller i Drammen kommune, og 15 i Lier.

Drammen kommune skriver i sin daglige oppdatering til mediene at det i løpet av det siste døgnet har blitt registrert seks nye tilfeller av koronasmitte i Drammen, som bringer det totale antallet smittede til 63.

I Lier meldes det om fire nye smittede, og at alle de nye smittetilfellene var kjente nærkontakter til allerede smittede gjennom at de var i samme reisefølge. Antallet smittede i Lier er nå oppe i 15, hvorav to ligger på sykehus.

– To av de smittede har vært på reise i utlandet. De har vært omfattet av karantenereglene etter å ha vært på reise og blitt syke i løpet av karantenetiden. Begge to er lagt inn på sykehuset. Ytterligere to personer er innlagt på sykehuset. For begge to er det kartlagt sannsynlige smitteveier, men de er ikke endelig bekreftet, skriver Drammen kommune i sin pressmelding.

Videre opplyses det om at én person som har fått påvist smittet i løpet av det siste døgnet er en nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle, og at vedkommende er smittet i Drammen. Kommunen tror også den siste personen, en ansatt i helsesektoren utenfor Drammen kommune, er smittet i Drammen, men dette er ikke endelig bekreftet.

– Vi gjennomfører fortsatt ordinær smitteoppsporing for å ha best mulig kontroll på hvordan dem som får påvist koronasmittet, er blitt smittet. I tillegg fortsetter arbeidet med å kartlegge de smittedes nærkontakter, slik at vi får informert de aktuelle personene så tidlig som mulig. De som er nærkontakter til dem som er bekreftet smittet av koronaviruset, skal i karantene. Så arbeidet vi gjør med nærkontaktene er viktig for å begrense spredningen av viruset, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

LES OGSÅ: Når korona-frykten overskygger alt