Nyheter

Korona-krisen: Forlenger AAP-perioden med seks måneder

Torbjørn Røe Isaksen presiserer at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke skal bli skadelidende av koronautbruddet.

– Mottakerne skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Folketrygdytelser som arbeidsavklaringspenger (AAP) omfatter en aktivitetsplikt for mottakerne.

I en midlertidig forskrift har Arbeids- og sosialdepartementet presisert at ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet.

Les også: Lier-landbruket forbereder seg på en sesong med færre utenlandske arbeidere

Forlenger perioden med seks måneder

Forskriften inneholder en viktig endring i bestemmelsene om hvor lenge man kan motta arbeidsavklaringspenger.

Etter innstrammingen i AAP-regelverket i 2018, ble makstida for å motta AAP kuttet fra fire til tre år. Innstrammingen medførte også at det ble langt vanskeligere å få forlengelse ut over makstida, men det er fortsatt mulig å få forlenget perioden med to år.

I pressemeldingen heter det:

«I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder.»

«Dette gjelder både den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden.»

Les også: Nav-ansatte settes på listen over samfunnskritisk personell

Mottakere av dagpenger

Dagsavisen har kontaktet departementet og spurt om det er aktuelt å gi forlengelse også til mottakere av dagpenger.

Mange vil nå makstida mens epidemien fortsatt herjer – og i en periode det vil bli svært vanskelig å finne seg en jobb.

Men foreløpig er det ikke bestemt om mottakere av dagpenger får forlenget perioden.

Departementet svarte følgende på Dagsavisens spørsmål om dagpenger:

«Det er fra i dag innført en rekke tiltak og endringer som skal gi personer og bedrifter økt økonomisk trygghet under krisen. Vi vurderer hele tiden behov for nye tiltak for å avhjelpe situasjonen.»