Nyheter

Ansatt ved Drammen sykehus smittet

En ansatt ved sykehuset i Drammen har blitt smittet av koronaviruset. Nå endrer Vestre Viken beredskapsnivået for å forberede en økt tilstrømning av pasienter. Det vil føre til at flere planlagte operasjoner utsettes.

Etter at en ansatt ved sykehuset i Drammen har fått påvist koronasmitte og for å stå bedre rustet til å ta i mot et økt antall pasienter endrer Vestre Viken HF beredskapsnivået til gult.

Fra mandag 16. mars 2020 vil derfor planlagt aktivitet reduseres. Helt konkret betyr dette at Vestre Viken fremover må prioritere øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge, opplyser Vestre Viken HF på sine hjemmesider.

LES OGSÅ:  Fire nye koronasmittede i Drammen

Tar i bruk ekstraordinære virkemidler

Slik situasjonen er nå vil Vestre Viken også ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Dette vil bli drøftet med foretakstillitsvalgte på mandag.

Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager selvsagt ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, sier direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

Holm opplyser at det er innført adgangskontroll på Vestre Vikens lokasjoner. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

– Vi er klar over at i dagens situasjon er det svært mange spørsmål, og det er stor usikkerhet. Dette merker vi i antall henvendelser vi får både fra pasienter, pårørende, egne ansatte og fra media. Jeg kan ikke love at vi som håndterer informasjonsvirksomheten i Vestre Viken klarer å dekke det enorme informasjonsbehovet som finnes. Jeg kan imidlertid love at vi skal gjøre så godt vi kan, understreker Holm.

LES OGSÅ: Legevakten: Hvem trenger koronatest?

Nesten 400 satt i karantene

Derfor har Vestre Viken opprettet en egen informasjonsside på sine hjemmesider, der de vil gi oppdatert informasjon.

– Hver dag klokken 14.00 vil det blant annet finnes oppdatert informasjon om antall innlagte pasienter med koronavirus, på hvilke av våre sykehus disse er innlagt, hvor mange ansatte har vi i karantene og hvor mange av våre egne ansatte som har fått påvist viruset, sier han.

Per lørdag 14. mars opplyser Vestre Viken at det er to personer som er innlagt på Drammen sykehus på grunn av kornaviruset, og at det nå altså er en ansatt som har fått påvist koronasmitte.

Videre opplyses det om at antallet ansatte som er satt i karantene nå er oppe i 396.

LES OGSÅ: Fra korona-smitte til symptomer går det gjennomsnittlig fem dager