Nyheter

Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagene i Drammen

I Foreldreundersøkelsen for 2019 kommer det frem at ni av ti foreldre i Drammen er fornøyd med barnehagene sine, men at barnehagene fortsatt sliter med å få nok ansatte og pedagoger per barn til å fylle normkravene.