Nyheter

Vil inkludere pensjonistene i aktiviteter

Pensjonistforbundet Buskerud har inngått en intensjonsavtale med Drammen Idrettsråd for å skape et mer aktivt lokalsamfunn på tvers av generasjoner.

1 av 2

Intensjonsavtalen ble inngått i september, og den handler om å inkludere pensjonister i aktivitet i Drammen kommunes idrettslag – også etter kommunesammenslåingen i 2020.

– Vi ønsker å samarbeide om å engasjere denne gruppen som en viktig ressurs i lokalsamfunnet, og vi har livslang idrett- og aktivitetsglede som målsetting, sier fylkessekretær i Pensjonistforbundet Buskerud, Gro Renstrøm Moen.

– Det har manglet en bit

Ifølge Moen har Pensjonistforbundet Buskerud jobbet for å etablere aktivitetssentre i flere år, og hun uttaler at forbundet er veldig fornøyde med avtalen som ble inngått i september. Gjennom samarbeidet med Drammen Idrettsråd er hensikten å skape møteplasser og aktivitet på tvers av generasjoner – gjerne ved bruk av lokalene og områdene til idrettslagene i både gamle og nye Drammen kommune.

– Mange av lokalene står tomme, så det blir vinn vinn for alle parter. Idrettsrådet har engasjert seg for å få et aktivt lokalsamfunn, men det har manglet en bit for å få med de på 60 pluss, sier Moen og legger til:

– Nå har Pensjonistforbundet Buskerud et samarbeid med Drammen Ballklubb og Åssiden Idrettsforening gjennom idrettsrådet, og vi håper å utvide dette samarbeidet i den nye kommunen.

Aktivitetsgruppe for de over 60 på Øren

Moen beskriver Drammen Ballkubb som en rollemodell for prosjektet og forteller videre at klubben nå driver et aktivitetssenter på Øren.

– De drifter aktivitetsoppdrag for ti barnehager, er møteplass for ungdom, har etablert en gruppe for de på seksti pluss og jobber samtidig for å utvikle trimgrupper for eldre i bydelen, sier hun.