Nyheter

KrFs Billy Taranger: Gratis barnehage for lavinntektsfamilier!

Det er underlig at rådmannen foreslår en forverring av levekårene for de med en inntekt mellom 3,5 G og 4.5 G.

Drammen har vært en foregangskommune når det gjelder å tilby barn i familier med vedvarende lavinntekt gratis barnehage. Innslagspunktet har variert noe, men bystyret fastsatte i 2018 summen til å være 462.000 kr. Det har gjort at vi har en av de høyeste barnehagedekningene i landet. Det skyldes også at kommunen har drevet aktiv oppsøkende virksomhet og kontaktet de familier som ikke har sendt barna sine i barnehagene. Og vi har full barnehagedekning med kontinuerlig opptak og med barnehager i nærmiljøet.

Barnehage er positivt for sosialisering, språkutvikling, mestring, vennskap og å hindre utenforskap. Også for foreldrene er det positivt å kunne disponere dagen sin friere, kanskje få seg en jobb, få kontrakt med andre foreldre og for innvandrere å lære seg norsk språk og kultur. Dekningsgraden i Drammen er på 89 prosent i 2017, høyere blant minoritetsspråklige (91,9 prosent!) enn for ikke-minoritetsspråklige (87,6 prosent).

I budsjettet for nye Drammen kommune foreslås det at innslagspunktet skal være 3,5 G, som tilsvarer ca. kr. 350.000, vesentlig lavere enn i Drammen i dag. Mange lavinntektsfamilier blir rammet av dette, slik at de enten må ta sine barn ut av barnehagen eller bruke penger som skulle gått til andre sårt tiltrengte behov i familien.

LES OGSÅ: Integrerings- og fattigdomsutvalget jobbet tett opp til deadline for å få med denne saken i rapport

Integrerings- og fattigdomsutvalget har fremmet forslag om at en skal ha et gradert innslagspunkt, slik en har det i Nedre Eiker. Utvalget, som er sammensatt av representanter for seks politiske partier, har forstått at en må spare noe i den nye kommunen og foreslår enstemmig at det skal være gratis for de med en inntekt på under 3,5 G. Men foreslår videre at familier med inntekt mellom 3,5 G og 4 G får 50 prosent rabatt og familier med inntekt mellom 4 G og 4,5 G får 25 prosent avslag. Det gir en besparelse på noen millioner om en skulle behold 4,5 G som innslagspunkt for alle i den nye kommunen. Det vil være ca. 6,6 millioner dyrere enn rådmannens forslag.

Refusjoner for nasjonal ordning med gratis kjernetid for foreldre med inntekt under kr 533.000 (NB! Hvor høyt Staten setter inntektstallet) utgjør ca. kr. 5 millioner, og er medregnet i hva det vil koste kommunen.

Det er stor politisk og administrativ vilje til å redusere fattigdommen i kommunen og hjelpe de som tjener lite. Det er derfor underlig at rådmannen foreslår en forverring av levekårene for de med en inntekt mellom 3,5 G og 4.5 G.

Jeg håper politikerne i kommunestyret finner plass til å legge til 6,6 millioner på budsjettet til betaling for lavinntektsfamilier.

LES OGSÅ: Mødrene jobber litt mindre, selv om barna er i barnehage