Nyheter

SIAN-leder dømt til betinget fengsel i Oslo tingrett

Den høyreekstreme profilen Lars Thorsen i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) som flere ganger har hatt stand i Drammen, er dømt til 30 dagers fengsel for hatefulle ytringer.

Bilde 1 av 4

Både leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ble tidligere i år tiltalt for hatefulle ytringer etter det påtalemyndigheten mente var flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185.

Nå er Bråten frikjent i Oslo tingrett. Lars Thorsen er imidlertid dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20.000 kroner etter at han delte ut SIANs løpesedler, blant annet 20. juli 2018 i Oslo, skriver Filter nyheter.

I juni i år måtte sivile og politiet skille grupperinger da Thorsen og Bråten med flere talte for et nær folketomt Strømsø torg i Drammen, der en gruppe motdemonstranter stilte organisert med ryggen til. Etter en serie innlegg fra profiler som Max Hermansen, tidligere PEGIDA-leder, kom flere tilhørere til torget og tok til motmæle med blant annet høye tilrop og tuting og rusing fra biler. Etter at Anna Bråten kastet en koran i bakken stormet flere inn på torget og SIAN ble bortvist av politiet. Også på dette arrangementet delte gruppa ut løpesedler til folk på vei til og fra Drammen stasjon.

LES OGSÅ: Dette er brosjyrene som fikk SIAN-lederne tiltalt

Saken fortsetter under bildet.

Anna Bråten deler ut flyere med SIANS budskap. Det settes ikke særlig pris på av forbipasserende som denne kvinnen i hijab, og diskusjonen blir raskt opphetet. FOTO: KATRINE STRØM

En kvinne reagerer svært negativt når Anna "Fanny" Bråten deler ut brosjyrer til forbipasserende på torget utenfor Drammen stasjon i juni i år. FOTO: KATRINE STRØM

Her er utdrag fra dommen i Oslo tingrett, slik Filter nyheter gjengir den:

«(…) enkeltutsagnet som er inntatt i tiltalen, sett i sammenheng med brosjyren for øvrig, må anses som en grov integritetskrenkelse av muslimer og islam, og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Utsagnet er «diskriminerende eller hatefull», omfattes av straffeloven § 185 «fremme forfølgelse», og er rettet mot en gruppe på grunn av deres religion. Utsagnet er ikke vernet av ytringsfriheten, og er straffbart».

Også en påstand om at «muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir», var over streken sett i kontekst, ifølge tingretten. Det samme var et utsagn om muslimer som skal  «henvises til et avsperret hjørne av jordkloden der de kan dyrke sin tilbakestående undertrykkende ideologi (…)».

«Ytringenes grovhet medfører at de ikke er vernet av ytringsfriheten, og er straffbare», skriver retten.

Prest Ivar Flaten i innlegg: Sian «vant» i Drammen på lørdag

Mer fra Dagsavisen