Nyheter

Forebyggende-leder i politiet: – Det kan komme flere saker mot SIAN

Dommen i Oslo tingrett der Lars Thorsen i SIAN er dømt til 30 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer kan få betydning for flere forhold som ligger på vent, blant annet i Drammen.

Geir Oustorp er leder for forebyggende avsnitt ved Drammen politistasjon i Sørøst politidistrikt, og var selv til stede da SIAN holdt sin forhåndsgodkjente stand i Drammen i juni. Etter at politiet grep inn og stanset seansen sa Oustorp til Dagsavisen Fremtiden:

– Vurderingen er at taler går langt over streken. Jeg er ikke den som skal avgjøre hva som er rasisme og andre ytringer som bryter med loven, men det er på det rene at de er anmeldt noen ganger. De vet selv at de befinner seg tett oppunder disse grensene, og når hun (Fanny Bråten) velger å kaste denne koranen som hun gjør er det over, og det får de beskjed om.

Fredagens dom fra Oslo tingrett kan vise seg å påvirke hvorvidt handlingen kan få etterspill, bekrefter Oustorp. Det var Filter Nyheter som først meldte om dommen.

– En rapport om forløpet ble sendt over til hatkrimgruppa i Oslo for vurdering, og noe mer har ikke skjedd der, fordi man har avventet den dommen som kom i dag. Det kan hende det vil bli opprettet sak fra politiets side, og det gjelder ikke bare her, men også for flere andre steder de har vært. Dette er et såpass ulendt terreng, at å vite hva som kommer inn under hatefulle ytringer og dermed kan være straffbart er vanskelig. Derfor skal det være opp til en dommer å få mene noe om, sier Oustorp, og kaller dommen interessant.

– Det er såvidt jeg kan se litt blandet hva som faller innenfor og utenfor det som er vurdert som straffbart, så det er nok juristmat en stund til, sier han.

Aktor hadde på forhånd lagt ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel for Lars Thorsen og 45 dagers ubetinget fengsel for Fanny Bråten. Begge sto tiltalt for innholdet i flere brosjyrer som ble utdelt på blant annet Stovner og Vestli i Olso den 20. juli i fjor. I dem sto det blant annet at «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer», «gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten» og «islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom». Bråten ble imidlertid frikjent, fordi retten mener det ikke ble bevist at hun kjente innholdet i dem, eller at hun selv distribuerte akkurat dette innholdet, ifølge Filter. Bråten var også tiltalt for en appell hun holdt foran Stortinget 1. september 2018, men retten tvilte seg fram til at hun ikke skulle dømmes for denne.

Strengere etter Drammen

Politiet vil avvente ankespørsmålet før de foretar seg noe mer med forholdet fra Drammen.

Hvis dommen blir stående, vil den spille inn på hva som blir politiets råd neste gang SIAN eventelt søker kommunen om å få holde stand i Drammen?

– Etter det som skjedde i Drammen er det blitt et strengere regime, og kommuner og politi har flere steder gjort noen tiltak når de har fått tale. Blant annet har området der de står og snakker blitt sperret av, etter det som fulgte av at en av talerne valgte å kaste koranen i bakken i Drammen, sier politilederen.

Han legger til at det ved en ny søknad vil være opp til Drammen kommune å bestemme hvor det er hensiktsmessig at de får lov til å være, og om det bør være på en så sentral plassering som Strømsø eller Bragernes torg.

– Det blir spennende å se hvordan nye Drammen ønsker dette. Vi samarbeider uansett godt med kommunen, sier Geir Oustorp.

– Et veldig positivt tegn

Da SIAN holdt sin stand i Drammen i juni var flere av de tilstedeværende motdemonstrantene velkjente stemmer med ulike roller i drammenssamfunnet. Bystyrepolitiker for SV, Nasir Mahmood Gondal, var en av dem som snakket med og forsøkte å roe tilhørere som viste tydelige tegn til å være provosert og ville bevege seg innover mot standen, etterhvert som retorikken ble spisset.

Til Dagsavisen Fremtiden sa Gondal at han håpet korankastingen ville få konsekvenser for Fanny "Anna" Bråten, og at han ville snakke med politiet om hva som skulle til for at det ble opprettet sak.

– Vi respekterer og forsvarer deres rett til å snakke her. Men når hun kaster koranen i bakken, er det å gå over en grense, sa han til Dagsavisen Fremtiden.

Om dommen sier Gondal nå:

– Det er et veldig positivt tegn på at man forstår at det de driver med, ikke har plass i et sivilisert samfunn. Alle har rett til å si sin mening, men ikke på en slik måte som vi så i Drammen, der de hadde som mål å skape aggresjon, sier Gondal.

Han bekrefter at han vurderrte å anmelde handlingen, men etter å ha snakket både med politiet og andre ble han overbevist om at det mest konstruktive var å jobbe best mulig gjennom Drammen og omegn tros- og livsynsforum (DOTL)
–  Forumet jobber med å bygge broer og å forbedre vårt felles lokalmiljø. Jeg er lei av at folk kommer fra andre steder og ødelegger det vi bygger, slik SIAN gjør. Norsk lov gir oss alle tillatelse til å praktisere vår religion, sier Gondal.

Saken fortsetter under bildet.

Leder i Sian, Lars Thorsen, og hans forsvarer Steingrim Wolland.

Advokat Steingrim Wollan er forsvarer for Lars Thorsen, leder i Sian. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB SCANPIX

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med Lars Thorsens forsvarer, Steingrim Wolland, som sier at det ikke er avgjort om hans klient vil anke dommen.

På SIANs nettsider har Lars Thorsen fredag ettermiddag lagt ut en lang kommentar til dommen, der han blant annet beskriver tingrettsdommer Marte Greftegreff Nørstberg som en lettvekter uten nødvendig kompetanse på hverken islam eller ytringsfrihet. Han velger å tro at mer kompetente dommere vil rette opp det han kaller tingrettens tabbe, og oppfordrer også politiet til å bytte aktor og varsler en neste rettsrunde.

Nyeste fra Dagsavisen.no: