Nyheter

Hva skjedde lørdag i Oslo?

Er det et slikt samfunn vi skal ha? Det må politikerne og våre myndigheter i Norge svare på.

av Hatice Lük, styreleder i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge

Lørdag 26. oktober arrangerte norsk-tyrkiske organisasjoner en fredelig demonstrasjon mot terror foran den tyrkiske ambassaden i Oslo under ledelse av Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN). Hundrevis av våre tyrkiske og kurdiske medlemmer fra nært og fjernt møtte opp får å vise at vi står sammen for fred, sammen mot hat og sammen mot terror og ekstremisme. Selve demonstrasjon gikk fredelig for seg og ble avsluttet i god tid før 14.30 for å lette politiets arbeid.

Dessverre ble flere av våre medlemmer angrepet av motdemonstranter på veien hjem. Blant annet ble en bil angrepet av aggressive demonstranter som bar på symbolene til PKK og YPG i tillegg til bilder av PKK-lederen Abdullah Øcalan. I bilen var det også en kvinne og et lite barn. Senere ble som kjent en norsk butikk på Karl Johan angrepet av de samme demonstrantene; de sjokkerende bildene fra disse episodene er ikke lett å glemme. Hva hadde du gjort om det var ditt barn som befant seg i den bilen? Eller om det var du som jobbet i den aktuelle butikken?

Flere tyrkiske ungdommer ble også utsatt for vold, og flere måtte på sykehus eller på legevakt. Bilder og videoer som deles av nyhetsmedier og på sosiale medier taler for seg. Mange tyrkere og kurdere som ikke støtter YPGs forbrytelser har dessuten både i forkant og i ettertid av demonstrasjon fått alvorlige trusler. Vi håper derfor at politiet ser alvoret i saken, og at PST også gjør en ny trusselvurdering av ekstremistiske miljøer i Norge. Dette er ikke det Norge vi ønsker for våre barn. TFHN fordømmer og står imot alle former for ekstremisme.

Det uroer meg at vi ikke kan si og vise våre meninger i Norge uten å bli angrepet og uten å få alvorlige trusler. Det gjør ikke saken bedre at Andam Aziz, lederen av UngKurd, har lagt skylda på det norske politiet for at hans medlemmer har angrepet flere tyrkere og en norsk butikk på Karl Johan i Oslo. En slik ansvarsfraskrivelse kan vi ikke akseptere! I Norge er vi alle selv ansvarlige for våre ord og handlinger. Dessverre er det ikke første gang at YPG-tilhengere har laget bråk i Norge og i andre skandinaviske land. Samme dag lagde YPG-tilhengerne i Sverige bråk for det svenske politiet også. Er det et slikt samfunn vi skal ha? Det må politikerne og våre myndigheter i Norge svare på.

Jeg vil også bruke litt tid på å forklare hvorfor våre tyrkiske og kurdiske medlemmer samlet seg lørdag. Jeg ønsker derfor å først sitere Kara Hermez, leder av Assyriska riksförbundet i Sverige;

«Den nordøstlige delen av Syria overtatt av den militante kurdiske gruppen PKKs syriske gren YPG er preget av drap, undertrykkelse, utnyttelse av barnesoldater og etnisk rensing.

Overgrepene er dokumentert av Amnesty, Human Rights Watch og andre menneskerettighetsorganisasjoner. Under dette selverklærte PKK-regimet blir assyrere og arabere undertrykt - men også kurdere som ikke støtter PKKs separatistiske agenda.»

Disse linjene oppsummerer på mange måter den mørke siden av PKK/YPG som enkelte overser. Vi må huske på at PKK er ansett som en terrororganisasjon av EU, NATO, USA og en rekke andre land, og det er ikke uten grunn! Det er samtidig godt dokumentert og kjent at PKK og YPG er to sider av samme sak. Derimot må vi skille skarpt mellom PKK/YPG og kurdere.

Det å påstå at en terrororganisasjon representerer kurdere er den største uretten man kan begå mot våre kurdiske brødre og søstre. Kurderne er kanskje de som lider mest som følge av PKK/YPG sine handlinger. Det er veldokumentert at kurdiske barn blir tvangsrekruttert, kurdiske familier må betale tvungen «skatt» for å være i fred, opposisjonelle kurdere blir forfulgt og drept av PKK og det blir dessverre mindre investering og underutvikling i de områdene hvor det pågår terrorhandlinger. Selv i Norge ser vi hvordan kurdere som ikke støtter YPG/PKK blir truet.

Det er derfor trist å se at noen gir et misvisende inntrykk av at det pågår en konflikt mellom tyrkere og kurdere. Dette stemmer selvsagt ikke. Tyrkere og kurdere, både i Norge og i Tyrkia, står sammen mot terror. Både kurdiske og tyrkiske mødre gråter som følge av terrorangrep fra PKK/YPG. Det bør også være en tankevekker at både regjeringspartiet AKP og hovedopposisjonspartiet CHP, som begge er mot PKK/YPG, har stor oppslutning blant kurdisktalende velgere i Tyrkia. Mange kurdere kjemper også i eller med det tyrkiske forsvaret mot PKK/YPG.

TFHN har selv mange medlemmer med kurdisk bakgrunn blant sine 8000 medlemmer, og kan ikke akseptere at det settes likhetstegn mellom våre kurdiske medlemmer/venner og en terrororganisasjon som PKK/YPG!

Vi som bor i landet her, det norske folket uavhengig av sin etniske bakgrunn, støtter ikke ekstremisme eller terrorisme. Nordmenn vil aldri stille seg bak terrorangrep og andre alvorlige forbrytelser som PKK og YPG står for. De som har reist til Tyrkia noen ganger (i 2018 var det over 160.000 reisende fra Norge) ser og bekrefter at bildet er helt annerledes enn det enkelte prøver å gi inntrykk av. En organisasjon som begår terror og en rekke alvorlige forbrytelser må derfor verken få lov til å skape uro og vold i norske gater eller å få lov til ødelegge det gode forholdet mellom Tyrkia og Norge.

I tillegg til handel og fellesinteresser samarbeider de to landene også på en rekke internasjonale plattformer. Det mest kjente er NATO, der landene lover å beskytte hverandre. Og det Tyrkia trenger nå er nettopp samhold og støtte fra sine allierte mot trusselen og angrepene fra både PKK, YPG og IS.

Norges uttalte mål og ambisjon er å være en fredsnasjon. Våre politikere og ledere må forstå at en fredsnasjon må bekjempe alle former for ekstremisme og alle former for terror uavhengig av dens ideologiske bakgrunn.