Nyheter

Drammenskvinne ville besøke døende søster – men Nav sa nei

I mai 2018 søkte Anne-Britt Rage fra Drammen om å få reise til Tyskland og besøke sin alvorlig kreftsyke søster. Hun droppet turen etter avslag fra Nav.

Elisabeth Holen
direktør Nav Drammen *** Local Caption *** 			Nav DRAmmen.

Det er VG som forteller Anne-Britt Rages historie onsdag kveld.

– Søsteren min, som bor i Tyskland, hadde kreft og var døende. Hun gikk inn i sin siste fase, forteller drammenskvinnen til VG.

Rage søkte derfor NAV om en «åpen reisetillatelse» til å få besøke søsteren sin innenfor et tidsrom på 3–4 uker i mai 2018, mens hun selv var sykmeldt. VG har sett søknaden, og kan slå fast at oppholdet også var avklart med arbeidsgiver.

Men Nav sa nei, med begrunnelsen at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å ha rett til å motta sykepenger. NAV mente at Rage ikke oppfylte noen av unntakene.

Denne uka ble det kjent at Nav har feiltolket regelverket for opphold i EØS-land for mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge.

Som alenemor tok hun ikke sjansen på å reise uansett, selv om hun hadde hørt om andre som hadde gjort det.

–  Jeg kunne ikke risikere det, sier Rage.

LES OGSÅ: – Jeg sitter på så mange horrible historier, at folk vil ikke tro det engang

Søsteren er i dag død, uten at Rage rakk å treffe henne, skriver VG.

Det er en helt grusom tanke at jeg ikke fikk tid med henne på grunn av en feiltolkning av regelverket, slår hun fast.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV svarer i VG på generelt grunnlag.

– Hver enkelt sak må gjennomgås og sjekkes grundig av egen innsatsgruppe som er nedsatt for dette formålet. De som mener at de er berørt av saken kan melde fra til kontaktsenteret vårt på telefon 555 53 333, sier hun.