Nyheter

– Dette er bare toppen av et digert isfjell av Nav-feil

Elisabeth Thoresen, drammenskvinnen bak AAP-aksjonen, mener Nav begår langt flere lovbrudd enn feiltolkningen av EØS-regelverket. Hun håper avsløringen vil føre til en full gjennomgang av hele etaten.

– Jeg sitter på så mange horrible historier, at folk vil ikke tro det engang. Feiltolkningen av EØS-reglene, som har medført tilbakebetalingskrav, fengselsstraffer, økonomisk ruin og tap av anseelse, venner, familie og karriere, er bare toppen av et digert isfjell av Nav-feil, sier Thoresen.

Siden 2016 har hun kjempet mot regjeringens innstramming av ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), som trådte i kraft 1. januar 2018. Via facebookaksjonen AAP-aksjonen, som hun igangsatte, og senere organisasjonen ved samme navn,  har hun fått et enormt nettverk av mennesker som på et eller annet tidspunkt har vært prisgitt Nav. Som tidligere Nav-ansatt, nå uføretrygdet, kjenner Thoresen etatens regelverk og rutiner bedre enn de fleste. Hun er ikke et øyeblikk i tvil om at en grundig gjennomgang vil avdekke flere skandaler.

Les også: Flere feilaktig dømt i Drammen også

Ødelegger liv

– Det er ikke bare etter utenlandsopphold folk har måttet tilbakebetale store summer til Nav. Det gjelder uansett hva slags feilutbetaling Nav gjør. For eksempel skal AAP-utbetalingene, etter Navs reglement, opphøre samme dag som man får avslag på søknad om uføretrygd, men dette klarer ikke Nav å følge opp. Når de så finner ut at noen har mottatt AAP lenger enn de skulle, krever de alt tilbakebetalt. Dette fra mennesker som fratas all inntekt – og samtidig har mistet muligheten til å søke sosialhjelp.

Thoresen stiller seg også tvilende til lovligheten av karenstiden på ett år etter at AAP er opphørt, det vil si et år der du er utestengt fra å kunne motta ytelser fra folketrygden, før man kan søke ny AAP.

– Vi må alle betale 8,2 prosent av hver eneste lønning til folketrygden, for å ha en sikkerhet den dagen vi blir syke, men nå er hele denne grunnmuren i ferd med å forvitre. Gang på gang bryter Nav sitt eget lovverk og egne frister, men det får aldri noen konsekvenser for dem. Det er kun brukerne det går ut over, og det ødelegger liv, tordner hun.

Les også: Langt flere kan være rammet

Utallige rammet

Thoresen har deltatt på stortingshøringer, og i TV-debatter, initiert demonstrasjoner og samlet nesten 40.000 underskrifter mot AAP-endringene. Etter mandagens avsløring, om at Nav har praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land feil siden 2012, har meldingene strømmet inn.

– Dette handler ikke bare om tilbakebetaling eller fengselsstraff, som jo er de groveste tilfellene. Mange forteller om hvordan de har meldt ifra til Nav om at de har reist ut av landet i en uke – og dermed mistet en kvart måneds betaling. Andre har blitt hjemme, mens familien har reist på ferie, fordi de ikke har råd til å miste stønaden i en uke eller to. Navs lenker er vonde å bære. Verken Nav-ledelsen eller de ansvarlige politikerne har noen som helst idé om hvor mye ulykke denne feilpraktiseringen har forårsaket. Og jeg vet ikke om det finnes noe de kan gjøre for å gjøre det godt igjen. En ting er de økonomiske tapene – en helt annen de psykiske påkjenningene, sier Thoresen.

Les også: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Hun tror på ingen måte at dette ikke kunne vært stoppet på et tidligere tidspunkt.

– Det er helt utenkelig at ingen av juristene i Nav har tatt opp dette siden 2012, men så har det vel bare vært enklere å fortsette som før. Og det er ikke så rart, når vi har en regjering som bare snakker om straff. De mener rike mennesker motiveres av å få mer penger, mens de fattige skal motiveres av å få enda mindre. Samtidig er altså oljefondet på ufattelige 10.000 milliarder kroner, men vi skal likevel ikke ha råd til å gi syke mennesker nok penger til livsviktige medisiner eller livsopphold. Det er skammelig.

Les også: 48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide

Må få konsekvenser

Thoresen har gang på gang forsøkt å fortelle både Stortingets Arbeids- og sosialkomité, departementet, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng hvordan Navs praksis påvirker folk, men opplever at alle svarer ut ifra det retningslinjene tilsier. Når hun påpeker at det ikke er slik ting fungerer i det virkelige liv, sier de bare at det er sånn det skal fungere.

– Men vi som har kontakt med dem som rammes – og de fortvilte Nav-ansatte «på gulvet» kjenner en helt annen virkelighet enn det departementet og direktoratet sitter med. Vi kjenner hvilke vanvittige konsekvenser og menneskelige tragedier regjeringens innstramminger har medført. Jeg har fått flere meldinger fra folk som sier at eneste grunn til at de ikke tatt livet av seg er at de har barn eller ektefelle å ta hensyn til. Jeg har kontakt med en kvinne som søkte AAP i midten av juli, men etter 15 uker er saken langt fra ferdigbehandlet - så hun lever på sosialhjelp. Nylig var hun innlagt på sykehus, men hun har ikke penger til å hente ut de livsviktige medisinene hun fikk resept på. Det sitter en 60 år gammel mann der ute, som nylig fikk avslag på uføretrygd, etter å ha jobbet hele livet. Han er så syk og har mistet all livslyst. En mann som bor i bilen sin skrev at hvis han blir funnet død i morgen – så ønsker han at hans nærmeste skal få beskjed om at han er glad i dem. Fem ganger har jeg måttet melde ifra om folk jeg tror kan komme til å ta sitt eget liv. Hvis ikke denne siste Nav-skandalen får konsekvenser for så vel ministeren – som hele Nav-ledelsen – så er noe riv ruskende galt med dette samfunnet, konstaterer Elisabeth Thoresen.

Hun ønsker seg nå en skikkelig gjennomgang av hele Nav-systemet, slik at man kan få en etat som virker etter hensikten – det vil si en etat som løfter opp mennesker i en vanskelig situasjon, i stedet for å bryte dem ned.

Les også: Å sparke de som ligger nede

Nyeste fra Dagsavisen.no: