Nyheter

Byggingen av det nye sykehuset endelig i gang

Selv om helseminister Bent Høie (H) klippet snoren, var det administrerende direktør Cathrine Loftshus i Helse Sør-Øst som fikk æren av å stå for det første gravetaket i forbindelse med det nye sykehuset. Se video.

1 av 4

Etter en lang og kronglete vei fram til i dag, med masse debatt og utfordringer, var det nærmere 100 mennesker som møtte opp da den offisielle byggestarten for Drammens nye sykehus ble startet mandag.

– Det har vært planlagt sykehus i lang tid, og det har blitt jobbet med å få det på plass i veldig lang tid. Noe av det første jeg gjorde som helseminister, som er seks år siden denne uken, var å sende brev til Helse Sør-Øst der jeg sa at de også fikk lov til å vurdere tomter i Drammen by. Det førte til at en til slutt endte opp med denne tomten her, som jeg mener er en lykkelig slutt for både Drammen og regionen her, sier helseminister Bent Høie til Dagsavisen Fremtiden.

LES OGSÅ: Vil utnytte sykehusets synergieffekter

– En stor dag

Derfor var det også en stor dag for helseministeren, da han kunne klippe den blå snoren som indikasjon på at arbeidet nå er i gang.

– Siden jeg har fulgt dette arbeidet siden jeg begynte som helseminister er det en stor dag for meg også, og det er veldig kjekt at vi nå endelig er i gang med anleggsarbeidet, og se at det nå blir en realitet, sier han.

Helseministeren hadde imidlertid ikke tatt det nødvendige HMS-kurset, så han måtte overlate den seremonielle gravemaskinkjøringen til administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

– Det har vært mange løsninger og plasseringer på bordet, og geologien har vært lite samarbeidsvillig. Det har gjort at arbeidet har tatt lang tid, men nå står vi her og skal gå løs på tomten. Da er gleden desto større, sa Lofthus og fortsatte:

– Jeg vil takke alle som står her i dag for arbeidet de har lagt ned for at dette nå blir en realitet. Jeg vil takke regjering og Storting som har gitt oss lov, og gratulere alle pasienter, pårørende og ansatte med bygget og ikke minst lykke til med byggeprosjektet, sa hun før hun startet opp gravemaskinen.

LES OGSÅ: Født ved sykehustomta:– For meg blir ringen sluttet

Bedre helhetlig pasientbehandling

Både Loftshus og Høie er veldig fornøyd med at de nå har fått tilbud til både fysisk og psykisk helsevern, samt rusvern samlet i samme bygg gjennom det psykiatriske og somatiske tilbudet i tillegg til stråleterapirommet som også blir å finne i det nye sykehuset.

– Det første spadetaket vi tar i dag er starten på 378 nye døgnplasser til behandling for fysiske sykdommer, 167 plasser til psykiske lidelser og ruslidelser, 23 nye operasjonssaler, sju nye føderom og fire nye behandlingsrom for stråleterapi. Det er også starten på en mer helhetlig pasientbehandling, der vi kan behandle hele mennesket, sier Høie og fortsetter:

– Å samle dette under samme tak i et nytt sykehus er enormt viktig. Ikke bare for pasientene, som får et moderne sykeshus, men en får også en ny organisering av måten å jobbe på. Det gjør at vi kan tilby bedre behandling for de som har mer kombinerte utfordringer, sier helseministeren.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll  i Vestre Viken helseforetak (HF) leder den nye omorganiseringen, og sier at det nye sykehuset blir motoren i å endre hele Vestre Viken HF.

– Vi er godt i gang med et mottaksprosjekt som skal sørge for at vi er klare for å ta det nye sykehuset i bruk med en gang det åpner. Ikke bare med tanke på pasientene, men også for de ansatte som skal flytte inn her. Det nye sykehuset gir oss muligheten for en organisasjonsutvikling for hele Vestre Viken, og det er en oppgave vi gleder oss til å ta fatt på, sier hun.

Vil ha «Bedringens Vei»

Sommervoll forteller at Vestre Viken i år fyller ti år som konstellasjon, og at de dermed jubilerer med å sette i gang arbeidet med det nye sykehuset.

– De neste ti årene vil være preget av dette arbeidet her, og det å få være med på å planlegge, bygge og ta i bruk et nytt sykehus er en «once in a lifetime»-opplevelse. Ikke bare for de som skal inn i sykehuset, men for alle som er med på arbeidet. Frem til sykehuset står klart skal hele Vestre Viken forberede seg på å ta sykehuset i bruk, sier Sommervoll.

Hun kommer også med et forslag til navneendring for veien som skal lede ned fra toget til sykehuset.

– På veien hit var det noen som kom med forslaget om at vi burde omdøpe veien ned hit til «Bedringens Vei» og det synes jeg er et utmerket forslag, sa hun til latter fra de mange fremmøtte.