Nyheter

Viken, se til Viken! En sterk og nyskapende filmregion

DEBATT: Det er i tiden framover våre regionale fortellinger og talenter trenger politisk og administrativ vilje og mot.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

AV ÅNUND AUSTENÅ, daglig leder Viken Filmsenter

Den politiske plattformen for nye Viken fylkeskommune er presentert, og om tre måneder skal det nye storfylket være i gang. Så vil stortingsvalget høsten 2021 gi et svar på hvor lang levetid Viken som samlet fylke får.

Uansett vil regionen bestående av kommende Viken fylkeskommune og Oslo på flere samfunnsområder være et vesentlig kraftsentrum i Norge, med muligheter for å påvirke utviklingen på viktige samfunnsområder. I kultursektoren, på film- og spillområdet, er det allerede etablert et vellykket samarbeid – det heter Viken filmsenter. Dette regionale filmsenteret har fra og med 2017 gitt skapere av levende bilder i denne regionen muligheter de ikke tidligere har hatt. Forutsetningene og grunnlaget for å videreutvikle denne viktige film- og spillregionen er her allerede.

Regionen har den raskest voksende befolkningen i landet. Den har landets mest sammensatte befolkning – og landets yngste befolkning. Den rommer et unikt og stort geografisk mangfold, fra storby til høyfjell. Viken filmsenter har fra 2012 igangsatt vellykkede utviklingsprogrammer, profesjonell kompetanseutvikling og tilskudd til utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og spill. Og samarbeidspartneren Mediefabrikken, lokalisert i Filmparken på Jar, har i 30 år vært landets ledende ressurssenter for talentutvikling og arbeid med unge filmskapere.

Et godt eksempel på betydningen av vår satsing i feltet er det ambisiøse produksjonsselskapet Barbosa Film; etablert for bare tre år siden. Fra Viken filmsenter og Mediefabrikken har de mottatt tilskudd til produksjoner og deltatt i utviklingsprogrammer. Noen av resultatene er en Amanda-pris for beste kortfilm i 2017 og nylig premiere på dramaserien «Nudes» på NRK. Serien er allerede solgt til BBC Three – den første fremmedspråklige serien de kjøper.

Oslo kommune så både potensialet i og behovet for en sterkere satsing på levende bilder og lanserte i 2016 en ambisiøs filmmelding. I store trekk sammenfaller innholdet der med de tre kommende Viken-fylkenes planer på feltet. Noen av hovedpunktene i filmmeldingen er styrket talentutvikling, styrket filmformidling og styrket infrastruktur. Mye er allerede på plass; som medeierskapet i Viken filmsenter fra 2017, etablering av en internasjonal festival (Oslo Pix) og en filmkommisjon. Dette er alle satsinger som styrker hele regionen. I tillegg foreligger planer om et filmfond for regionen der Oslo tar første steg, og det nye Vikenfylket forhåpentligvis følger opp dette initiativet.

Det er økende interesse for Oslo og regionen, og det vi her kan by på – av infrastruktur, locations og ikke minst fortellere. De store globale aktørene er på jakt etter lokalt innhold og lokalt talent. Strømmetjenestene investerer i serier som «Ragnarok» og «Beforeigners», store gigantprosjekt som «Star Wars»- og Bollywood-produksjoner henter utstyr og kompetanse fra vår region.

Det er i tiden framover våre regionale fortellinger og talenter trenger politisk og administrativ vilje og mot. Vi som arbeider i feltet ser at vi har de aller beste forutsetninger for å utvikle kreative og spennende film- og spillmiljøer som kan tilføre regionen både nye stemmer og fortellinger – og få fram livskraftige nye produksjonsmiljøer. Vi har erfaringen, det faglige grunnlaget, mange talenter og en allerede godt fungerende infrastruktur. Det som skjer i denne regionen styrker også hele den norske bransjen. Med politisk vilje, visjoner og gjennomføringskraft kan dette gode samarbeidet bringes videre slik at vi kan få en unik filmsatsing som løfter film- og spillproduksjon både i regionen og nasjonalt.

Med de store strukturendringene som vil komme i denne regionen, er det et mulighetsrom nå for å styrke og videreutvikle det viktigste kulturuttrykket i vår tid: levende bilder og interaktive opplevelser. Det vil gi positive ringvirkninger for innbyggerne og bransjen – ikke bare i vår region, men også nasjonalt og internasjonalt.

Mer fra: Nyheter