Nyheter

Så mye varierer kjøretida til nærmeste fødested

Kjøretida til nærmeste fødested varierer fra tre minutter til over sju timer mellom kommunene.

Oslo  20180528.
Høygravid kvinne. På sykehus i samtale med lege. Ultralyd. Modellklarert. Brukes i positiv sammenheng.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mange av øykommunene, hvor beboerne er avhengige av ferge for å komme seg til nærmeste fødested, er blant dem som har lengst kjøretid, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kommunen med aller lengst kjøretid fra bostedsadresse til til nærmeste fødested, er Træna i Nordland, med sju timer og fem minutter. Deretter følger Røst, i samme fylke, med seks timer og 45 minutter og Lebesby i Finnmark med fem timer og ti minutter.

Dette er første gang SSB beregner kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue.

At noen fødende har så lang reisevei som over sju timer, overrasker Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening.

– Typisk nok gjelder det dem som bor ute i små kommuner. Sju timer tilsvarer kjøretida helt fra Bergen til Oslo, påpeker hun.

Les også: Politiker Kjersti Toppe om egne fødsler: – Jeg sluttet å ringe fødeavdelingen hjemmefra

Lengst vei i nord

Det er de gravide som bor i kommunene der fødestedene ligger, som har kortest beregnet kjøretid. Den aller korteste kjøretida har beboerne i Volda kommune, hvor medianen er beregnet til tre minutter.

Medianverdien, som Statistisk sentralbyrå har brukt, defineres slik: Hvis man setter alle kjøretider opp i stigende rekkefølge, vil medianen være verdien i midten. Med andre ord vil halvparten av de bosatte adressene i et gitt område ha kortere kjøretid enn medianverdien og den andre halvparten ha lengre kjøretid.

Medianen strekker seg fra tre minutter i noen kommuner til over sju timer i andre kommuner, viser SSB statistikk.

Av de ti kommunene med høyest medianverdi ligger fire i Nordland og seks i Finnmark. Solund i Sogn og Fjordane bryter rekken med den ellevte høyeste medianverdien blant kommunene, med tre timer og 20 minutter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Voldsom opplevelse

– Det er få det gjelder som ikke rekker fram før barnet er født, men de det gjelder, gir uttrykk for at de ikke synes det er noen god opplevelse. Så har vi også alle fødekvinnene som faktisk rekker fram, men føder akkurat på parkeringsplassen og dermed blir regnet som fødsel på institusjon. Og dem som føder rett etter at de kommer inn på fødeavdelingen – de også opplever det som en voldsom opplevelse, sier Aarø.

– De som har virkelig lang vei til fødeinstitusjonen, har ofte avtale om at de reiser inn tidligere. Men plutselig kan fødselen gå i gang prematurt, og da må vi i hvert fall sikre at man har tjenester som dekker det. Følgetjenesten og luftambulansetjenesten må fungere, sier lederen i Den norske jordmorforening.

Les også: Flere fødende ikke når fram i tide. Samtidig legger kommuner ned jordmødrenes følgetjeneste.

Kortest til Rikshospitalet

Det er små forskjeller mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge ligger noe høyere enn de tre andre med en median-kjøretid på 27 minutter. Til sammenligning har Helse Nord 23 minutter, mens både Helse Sør-Øst og Helse Vest har en kjøretid på 21 minutter.

På fødestedsnivå er det imidlertid forskjeller. Klinikk Kirkenes har lengst kjøretid med to timer og 35 minutter. Deretter følger Odda Sjukehus med én time og ti minutter og Voss Sjukehus med én time og fem minutter.

Rikshospitalet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) og Helgelandssykehuset i Mo i Rana har de laveste kjøretidene med ni, ti og elleve minutter.

Emil Vågnes i SSB opplyser at de ikke vet hvordan kjøretida har utviklet seg over tid, ettersom dette er tall fra første årgang i en nyopprettet statistikk og SSB ikke har hatt mulighet til å regne seg bakover i tid ennå.

Må trygge de fødende

Ved inngangen til 2019 var det ifølge Direktoratet for e-helse 46 fødesteder i Norge, hvorav 41 var fødeavdelinger og fem var fødestuer.

– Alle skjønner at man ikke kan ha en fødeinsitusjon på hver lille plass, men det er viktig at man sikrer de fødeinstitusjonene som er igjen, sier Aarø.

– Vi må sørge for at rammene rundt de fødende er trygge nok til at de fortsatt ønsker å bo i distriktene, sier hun og roser helseministeren for å ha gitt helseforetakene i oppdrag å se på følgetjenesten.

– Jeg er også glad for nyheten om at det settes ned en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet der vi skal være med for å se på hele fødetilbudet.

Les også: Høie ut mot jordmødrene: – Fødetilbudet i Norge er blitt stadig bedre