Nyheter

25 nye elbusser sikret for Brakar neste år

Mens regjeringspartiene krangler om bompengeforlik og tilgangen på belønningsmidler for byer uten byvekstavtale fortsatt er usikker, samler fylkestinget seg og sikrer neste steg for Brakars grønne satsing.

Et ekstraordinært møte i fylkestingsutvalget vedtok mandag å sikre busstilbudet i Brakar for 1. halvår 2020, etter at vrakingen av byvekstavtale setter belønningsmidler i spill. For å drifte det forsterkede busstilbudet uten belønningsmidler trengs tilskudd på 26,4 millioner kroner.

Buskerud fylkeskommunes andel av dette er på 8,4 millioner, resten dekkes gjennom omdisponering i Buskerudbyen på 18 millioner kroner.

– Vedtaket legger til rette for at Brakar kan fortsette arbeidet med å elektrifisere bussdriften i Drammen, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i en pressemelding.Busselskapet eies i sin helhet av Buskerud fylkeskommune.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap)

Usikkerheten rundt belønningsmidler for 2020 oppsto da et flertall i kommunestyret i Nedre Eiker gikk inn for å bryte enigheten om framdrift og fremming av Buskerudbypakke 2 i mai i år.

Buskerudbyen har så langt mottatt 804 millioner i belønningsmidler mellom 2010 og 2019. En betydelig del av disse midlene har gått til drift av kollektivtilbudet.

Ny søknad om belønningsmidler for 2020 -21 er sendt, og i påvente av behandling er altså det planlagte busstilbudet for første del av året sikret.