Nyheter

Ståle Sørensen krever svar av ordfører om ny finansiering av vedtatte veier

Gjennom spørsmål til rådmann og ordfører krever Haanings tidligere budsjettkamerat Ståle Sørensen (MDG) svar på hva som skal finansiere den framtidige byutviklingen Høyre hittil har stilt seg bak.

- Høyre har hatt utallige muligheter til en  ærefull retrett  tidligere. De muligheten er ikke benyttet. Tvert imot. Vi har brukt millioner av kroner på utredninger, saksbehandling og politisk arbeid. For et vanvittig pengesløseri. For et symbol på politisk visjonsløshet. Det er en skandale av dimensjoner, fyrer Ståle Sørensen (MDG) av etter at Fredrik Haaning tirsdag kveld foretok en full U-sving i den autostradaen av en prosess som partiet hans så langt har stått blant de ansvarlige for.

Ved å gå imot Buskerudbypakke 2, går  Drammen Høyre imot å bygge ny Mjøndalbru, ny bro fra Landfalløya til Gulskogen, Konnerudnedføring,  Tilfartsvei vest del 2 og del 1. I tillegg vil kollektiv- og miljøgate i Professor Smiths allé høyst sannsynlig måtte utgå.
I tillegg vil vi ikke ha finansiering til å gjennomføre sykkelplanene som er vedtatt eller planlagt tilrettelegging for kollektivtrafikk i Drammen, og flere områder satt av til byutvikling vil høyst sannsynlig legges på is, påpeker Sørensen i brev til ordfører Tore O. Hansen.

- Men det blir bompenger allikevel, konkluderer han:

I pressemeldingen omtaler Haaning Svelvikveien spesielt og skriver at det må behandles som et frittstående, bompengefinansiert prosjekt, og at adkomst til Konnerud "må løses lokalt".

Staten har ikke fullfinansiert ny Holmenbru, og heller ikke nytt tunnelløp på E134. At disse må finansieres med egne bomsnitt på E134 og kanskje også på selve Holmenbrua, er Sørensens klare antakelse.
Sørensen minner også om at den såkalte Skogkantveien på Konnerud som Haaning med det åpner for, har fått stryk i en faglig utredning av Statens Vegvesen der man konkluderte med at for få vil bruke den, og at den ikke vil fungere etter hensikten.

- Vi er sterkt bekymret for trafikkavviklingen i Drammen som en konsekvens av Høyres nyorientering. Et bomsnitt på E134 uten en bomring i Drammen vil lede trafikken gjennom Drammen sentrum. Særlig tunge kjøretøy har en høy bombelastning og søker ofte alternative ruter. Alternative ruter gjennom Drammen vil være Rozenkrantzgate og Øvre Eikervei, sier Sørensen.

Avlyser MDG-støtte til Haaning som ordfører

- Buskerudpakke 2 er helt essensiell for byens videre vekst og utvikling. Uten den må vi kutte i busstilbudet, skrinlegge viktige veiprosjekter og legge sykkelplanen på hylla. Uten denne pakka settes byutviklingen 20 år tilbake. Den er bompengefinansiert, og det er en sur pille for mange. Men nødvendig, mener Sørensen.
Han gjør det også helt tydelig at Fredrik Haaning ikke kan regne med MDG etter valget, dersom han blir ordfører i Drammen.

- Høyre bør skifte ut sin ordførerkandidat med en ansvarlig politiker, sier Sørensen.
 
Her er spørsmålene han har stilt ordfører Tore Opdal Hansen onsdag morgen:
 
Hvordan vil man unngå at trafikken kjører i Øvre Eikervei og Rozenkrantzgate istedenfor E134 ved et bomsnitt på E134?
Vil det bli et eget bomsnitt over Holmenbrua?
Hva blir kostnadene  på en bom på Svelvikveien alene?
 
Hva blir prisen på et bomsnitt på E134?
Mener ordfører at det er rettferdig at innbyggerne i Svelvik  alene skal betale for en veg som er en vei hvis hovedformål er å avlaste bydel Åskollen for gjennomfartstrafikk?
Hvorfor mener ordfører at skogkantveien er et godt alternativ selv om faglige myndigheter vender tommelen ned? Hvor mye vil en slik vei koste og hvordan skal den finansieres?
 
Hvordan tenker man seg at man skal nå nullvekstmålet uten Buskerudbypakke 2?
Byvekstavtale med staten er avhengig av at man oppnår nullvesktmålene. Vil disse midlene falle fra når nå Drammen ikke lenger har en plan for å nå nullvekstmålene?

Også rådmann Trond Julin har fått brev av Ståle Sørensen.

Der ber han på vegne av Miljøpartiet De Grønne om en oversikt over Drammen og Nedre Eikers samlede utgifter til Buskerudbysamarbeidet generelt, inkludert politisk honorering, politisk behandling, utredninger og planlegging, samt en oversikt over anslått ressursbruk i årsverk  til denne saken i Drammen kommune.