Nyheter

- En avtale med staten kommer ikke til å bli tema de neste fire år for disse fire

Ordfører Tore O. Hansen (H) holder en lav profil i spørsmålet om Drammen Høyres snuoperasjon.

Dagsavisen Fremtiden har bedt om ordførerens svar på spørsmålene Ståle Sørensen (MDG) sendte over onsdag morgen, der han etterlyser svar på løsning og finansiering av en rekke vedtatte tiltak.

I en epost sendt til flere medier, svarer Tore O. Hansen, som selv har sittet som ordfører gjennom hele perioden da Buskerudbyen har blitt etablert og arbeidet for mandater som er gitt sekretariatet fra politisk hold, svært knapt, men peker på en hittil ikke tydelig enighet mellom fire partier.

- Når FrP, Sp, KrF og Høyres forhåndskumulerte kandidater nå har gått ut med sitt syn, for hva de vil mene når saken kommer til behandling etter valget, så er det klargjørende for det valget vi går inn i og som avholdes 9. september. De sier Nei til Buskerudbypakke 2. Jeg ser det som naturlig at en avtale med Staten ikke kommer til å bli tema de neste fire år for disse partiene, skriver ordføreren.

Han peker samtidig på at det er det nye kommunestyret i ny kommune og etter valget som skal ta det arbeidet videre og som har endelig avgjørelse i saken.

- Det har til nå vært bred politisk enighet i Drammen bystyre om å få på plass en tilgjengelighetspakke i Buskerudbypakke 2. Bare FrP og Sp har vært negative. Som ordfører har jeg forholdt meg til det. Denne tiltakspakken, Buskerudbypakke 2, med bl.a. veier og kollektivløsninger har nå vært til konsekvensutedning og blir i disse dager overlevert samferdselsministeren, er Hansens eneste kommentar som går til hans egen rolle i Buskerudbysamarbeidet.

Hva han selv vil gå til valg på som fylkesordførerkandidat for Viken Høyre, har han så langt ikke svart på, ei heller om han var kjent med Haaning og de ti partifellenes utspill på forhånd.

Senere onsdag ettermiddag kommer følgerde svar fra Hansen på sms:

- Hadde hørt rykter om et mulig utspill, men fikk beskjed i går kveld.

Som Høyres fylkesordførerkandidat har han dette å si:

- Vi vedtok et program i Viken i helgen og det vil jeg følge.

I programmet står det følgende om Buskerudbypakke 2:

"Viken Høyre vil: Følge opp bypakken i Drammensområdet for å sikre god fremkommelighet".

Det står også at

"Bommene som blir oppført for å utelukkende sikre strekningsvise utbygginger blir tatt ned igjen når utbyggingen er ferdig finansiert."

Tore O. Hansen skal også drive valgkamp for følgende mål for kollektivtrafikken:

* For å ivareta fremkommelighet, er det i vår region viktig at kollektivtilbudet er så attraktivt at mange velger å reise kollektivt.

*Etablere en felles takst- og sonestruktur for hele Viken, hvor også Oslo kommune inngår.

*Arbeide for flere kollektivfelt og bedre fremkommelighet for bussene.

*Legge en strategi for at Vikens kollektivtransport er utgiftsfri innen 2028.

Det var Drammens Tidende som først meldte om Høyre-toppenes snuoperasjon tirsdag kveld.

Saken er oppdatert.

Nyeste fra Dagsavisen.no: