Nyheter

Blir aldri rådmann

Når forsvinner «rådmannen»? spurte professor Tony Burner, etter å ha sett en økning i antall mannlige søkere til helsesesykepleierutdanningen idet den ikke lenger leder til tittelen «helsesøster». Riktig svar er: Nyttår.

1 av 4

«Til deg som lo av kjønnsnøytrale «helsesykepleier» i stedet for helsesøster. Nå håper jeg det neste (...) er «kommunedirektør» i stedenfor «rådmann», skrev engelskprofessoren som også er SV-politiker, da han postet en sak om økningen mandag. Til Dagsavisen Fremtiden utdyper han:

– Jeg har forstått at «kommunedirektør» allerede er brukt flere steder i Norge, men som det foreslås i kommentarer under posten min, er Språkrådets anbefaling «administrasjonssjef» enda bedre – det er både kjønnsnøytralt og litt mindre new public management enn «direktør», sier Burner.

Han slår fast at han uansett synes alt er bedre enn dagens toppsjeftittel «rådmann», som han kaller helt utdatert.

– Hadde jeg vært kvinne ville jeg aldri vært i en stilling som het det, sier han.

Ny lov

Det skal da også Elisabeth Enger få slippe, opplyser programkoordinator for etablering av Nye Drammen Ulla Nordgarden. Selv om hun i dag er ansatt som «prosjektrådmann», skal Enger bare belemres med dn maskuline overlevningen fram til og med nyttårsaften i år.

– 1.1.2020 trer ny kommunelov i kraft, og der brukes tittelen kommunedirektør om lederen av kommunens og fylkeskommunens administrasjon, opplyser Nordgarden.

Såvidt programkoordinatoren vet, legges det ikke opp til noen ny diskusjon om tittelen skal bli noe annet enn det loven foreslår når Nye Drammen trer i kraft.

– Det har ikke vært gjenstand for debatt. At Elisabeth Enger inntil det skjer er prosjektrådmann, kom inn som del av forhandlingen rundt en felles politisk plattform for de kommunene som slo seg sammen – for å understreke at den man fant til å lede fram til overgangen ikke er en midlertidig prosjektleder som forsvinner, men den samme som vil lede den nye kommunen, forklarer Nordgarden.

Enger har ennå ikke den formelle eller juridiske myndighet som følger av en rådmannjobb.

– Egentlig er hun prosjekteier.

– Tror det er en filleting

Språkprofessoren synes uansett det tar uforholdsmessig lang tid å bli kvitt foreldede titler.

– Skal jeg gjette, skyldes det at folk tror det er en filleting, men språk er viktig. Vi blir vant til titler, og mange gjorde narr av det senest da de byttet ut helsesøster i fjor. Men allerede nå er den nye tittelen i ferd med å bli innarbeidet, sier han.

PS! Det vil ikke bli ulovlig å kalle noen rådmann også etter 1.1.2020, men departementet kommer med en «sterk oppfordring» om å endre tittelen til kommunedirektør.