Nyheter

Sykkelbyen Drammen har lite bedring i vente i vinter

– Det er ingen endring i kontrakt eller bevilgninger. Og det betyr de samme rammene og standard som forrige sesong, beskriver avdelingsleder med ansvar for drift og vedlikehold av vei i kommunen Truls Rieger.

Bilde 1 av 2

Allerede ved første snøfall i forrige uke ble sykkelfeltet på bybrua fylt av snø etter brøyting. Bedre framkommelighet dukket straks opp som krav i nettforumet for aktive syklister. I tråd med byens miljømål om å bli Norges beste sykkelby, har også Arbeiderpartiets Arve Vannebo stil kommunen spørsmål om hva som gjøres bedre i kommende vintersesong, etter at fjorårets snømasser kunne bli liggende i gang- og sykkelfelt lenge.

Svaret fra kommunaldirektør Sten Petter Aamodt lyder at kontrakt og standard er uendret. Både Aamodt og avdelingsleder for veidrift i kommunen, Truls Rieger, viser til at brøytekontraktene først kan skiftes i 2020.

– Det må være mulig å løse dette bedre innenfor de rammene som er, mener Vannebo.

– Mangler sted å legge snø

– Ap kjenner svaret fra kommunen: det er ingen endring i kontrakt eller bevilgninger. Og det betyr de samme rammene og standard som forrige sesong, beskriver avdelingsleder med ansvar for drift og vedlikehold av vei i kommunen Truls Rieger.

– Vi setter ikke i gang noen ekstra tiltak for å rydde gang- og sykkelvei spesielt. Når vi brøyter for eksempel bybrua, kjører vi kun bilbanen, på fortauene er det snøsmelteanlegg. Men det kan bli liggende snø, som så igjen må fjernes innen forurerensningsbestemmelsenes sju dager. I perioder kommer vi ikke til å få bort alt innen fristen. Snøen deponeres i elven og Fylkesmannens krav er at snøen må være yngre enn 6 dager. Nå skal vi også gjøre tiltak for å ta ut plast. Dette tar tid og medfører at vi ikke vil kunne tømme hele sentrum for snø innen snøen blir for gammel. Dermed må snø bli liggende på sidearealene, sier Rieger. Han viser til planer om et kommende snødeponi, som tar tid å få på plass.

– Betyr det at syklistene igjen må belage seg på at snøen ikke blir fjernet fra visse sykkelstriper i sesongen som kommer?

– Vi vet at det er blitt et problem noen steder når vi først må kaste snøen inn på fortauet. Snøen fra veiarealet i midten, som på bybrua, brøytes ut i skillet mellom fortau og vei, og vi har gjerne ikke plass til å ta bort snøen. Da blir den bli liggende på sidearealene, sier Rieger og legger til at noen sykkelstrekninger er ekstra prioritert, som sykkelveien fra Rundtom langs elva mot sentrum.

– Kan ikke ha syklet mye

– Det er likevel flere småting som ikke koster så mye, men er omprioriteringer, som å måke og strø sentrale krysningspunkt. Videre må kommunens ansvarlige ut der folk er, som i facebookgruppene der dette diskuteres, mener Vannebo. Han berømmer kommunen for å ha en egen sykkelkoordinator og for å ville øke vintersyklinga. Dette er et verktøy for å få færre biler i sentrum som også Buskerudbyen jobber for, gjennom spons av sykkelpiggdekk.

– Jeg tror ikke mange av dem som legger planene har sykla mye, legger Vannebo til.

Rieger kjenner seg ikke igjen i at de ikke ser dette fra syklistenes perspektiv.

– Men det er snø i sykkelfeltet på bybrua vi fikk mest henvendelser om i fjor, sier Rieger.

– Jeg forventer at ny kontrakt i 2020 speiler det politiske målet og hever standard for sykkelveier, beskriver Rieger.