Nyheter

– Vi er nødt til å lykkes i integreringspolitikken

I god tid før startskuddet for neste års valgkamp møtes politikere fra alle partier lørdag formiddag for å ta tempen på integrering i Drammen.

1 av 3

Under den noe ladede fanen «Integrering og nestekjærlighet» vil lokalpolitikerne på det åpne seminaret få en statusrapport fra Lars Østby i Statistisk sentralbyrå om hvilken kontekst deres politiske prioriteringer faktisk har og mest sannsynlig vil ha. Frivillige organisasjoner som Buskerud innvandrerråd, Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Den norske kirke får holde appeller, før det rigges til gruppearbeid. Dagens møteleder, journalist Kadafi Zaman, utfordrer i del to hvert av partiene med det som utgangspunkt.

LES OGSÅ: Drammensaktuelle Magnus Grønneberg spiller, uansett hva folk rundt ham måtte mene

Inn i tide

– Kadafi vil spisse materialet dagen frambringer, og åpne for refleksjon og samtale der de kan si hva de tar med seg videre. Til våren, når programmene er ferdigspikret, vil vi så invitere til et nytt møte der vi vil diskutere det de lander på, sier Ivar Flaten i Kirkeforums styre. En av forumets hovedoppgaver er å aktualisere problemstillinger i skjæringspunktet kirke og samfunnsliv. – Hva kan vi løfte fram som interessant og viktig for drammenssamfunnet? spør Flaten retorisk, og legger kledelig beskjedent til at styremedlemmer som eks-stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl og tidligere drammensordfører og stortingsrepresentant Erik Dalheim gir forumet en viss teft.

– De har begge sagt at skal det ha noen hensikt å diskutere dette partipolitisk, må vi inn før partiprogrammene er ferdigstilt, sier Flaten.

Mobil får styre

Selv om dagens format er nytt både for politikere og vertskap, bygger det på erfaringer den aktive presten og samfunnsaktøren har gjort gjennom sine mange år med «gjestebud». Også de er bygd opp av inspirerende foredrag, nettverksåpning og tematiske verksteder på tvers av grupper – men da med resultater som blir overlevert politikere i etterkant. Denne gangen er modellen snudd på hodet. Mobilteknologi skal gjøre både samtalen mer interaktiv underveis, og generere et referat politikerne kan ta med seg tilbake til sine respektive partier, forklarer Flaten.

Toppene kommer

Tema og timing virker å treffe blink, og de største partiene oppgir begge at de vil stille med ordførerkandidatene i spissen (se sidesak). Høyres Fredrik A. Haaning levner liten tvil om at dette står høyt på hans agenda.

– Jeg sitter i integrerings- og fattigdomsutvalget i Drammen, og i tillegg i et tilsvarende for Høyre sentralt som akkurat har avlevert en innstilling som vil påvirke hele Høyres program. Det har vært mye «Look to Drammen» fra hele landet underveis i dette arbeidet, jeg har sittet der med folk fra alle store byer og de har sett at måten vi har løst ting på er vellykket i stor grad. Samtidig har vi en større andel ikke-vestlige innvandrere enn de andre, og det gir oss sammen med Oslo en annen type utfordringer, sier Haaning.

Hva håper du å få ut av møtet?

Monica Myrvold Berg (Ap):
– Jeg er så glad for dette seminaret, vi står midt i arbeidet med å lage et godt politisk program. Det er første gang politikere står på valg til den nye kommunen, og integrering er viktig – både fordi 30 prosent av befolkningen i dagens Drammen har innvandrerbakgrunn, og fordi det er pekt ut som en av regjeringens hovedsaker. Vi kan fremdeles for lite, og gjør for lite. Vi er fire fra Aps programkomité som deltar. For tida er vi rundt høyt og lavt for å lytte til innspill.

Fredrik A. Haaning (H):
– Vi stiller med hele vår listetopptrio, fordi dette er en viktig del av utformingen av nye Drammen. Vi er nødt til å lykkes i integreringspolitikken, for kostnadene er for store både menneskelig og økonomisk om vi ikke får det til. Det er viktig å ikke blande sammen innvandring og integrering, her snakker vi om de som er her og skal bli en del av det norske samfunnet. Da er det avgjørende å finne en metodikk som gjør at vi lykkes best mulig og fortest mulig.

Tanja Vatnås (Frp):
– Vi har nettopp startet arbeidet med nytt program. Integrering er viktig for oss og denne muligheten er spennende. Kirken møter ulike grupper og har nok en del innspill på hvordan folk som står i situasjonen selv opplever det. Vi er bekymret for vi opplever at integrering har vært vanskelig. Både enkeltindivider og storsamfunnet vil tjene på at vi får det til. Jeg håper å kunne ta med konkrete forslag til å bedre integreringen i den nye storkommunen tilbake til komiteen.

Tony Burner (SV):
– Seminaret kommer beleilig, fordi vi starter programarbeidet nå. Jeg stiller helt åpen med notatblokk og ser fram til innspill fra ulike aktører.
Jeg synes det er fin mulighet for dem som jobber tett med dette til å påvirke politikken.