Nyheter

Venstre har ingen fast plass i bystyret. Skal gruppeleder likevel ha honorar?

Stor turnover i Venstres bystyregruppe førte til at bystyrets første møte for høsten startet med en real habilitetsdiskusjon.

Etter en innledende opprydning i hvem som egentlig kan erklære seg inhabil, eller avgjøre om andre er det, ble det votert slik at verken Yousuf Gilani eller Ida Marie Brown (begge uavh), eller Haydar Øzbal (Bylista og nyinnmeldt i Venstre), var habile til å være med på å behandle hvorvidt Eidi Ann Hansen kan heve honorar for den politiske virksomheten hun driver fra varaplass i Drammen bystyre. Kun når Gilani eller Brown melder forfall har Hansen stemmerett i bystyret, etter at begge de to øverste plassene har forlatt partiet i perioden.
 
Innstillingen fra honorarkomitéen var at det dermed ikke skal utbetales gruppeledergodtgjøring til Venstre på 143 327 kroner pr. år.

Det er Eidi Ann Hansen som har fungert som gruppeleder helt siden Yousuf Gilani meldte seg ut av Venstre i oktober 2017.

LES OGSÅ: Øzbal inn i Venstre

- Det er hevet over tvil at gruppeldere bruker veldig mye tid på å sette seg inn i saker og delta på møter på dagtid. Da fremstår det som en straff å ta fra Venstre gruppelederhonoraret, når de er valgt inn med to representanter, sa Billy Taranger (Krf) fra bystyrets talerstol tirsdag.

At det skjer ting som gjør at sammensetningen endres i løpet av perioden, mente han ikke skulle tillegges vekt. Han fikk støtte fra Ap.

- Regelverket er tydelig: det er valgoppgjøret som skal legges til grunn, sa tidligere leder av kontrollutvalget Eivind Knudsen (Ap). Han viste til at Aps gruppe ikke mistet noen del av sin godtgjøring som følge av at Havva Ince (tidligere Cukurkaya) meldte seg ut og senere inn i Høyre.

Knudsen ba om en lovlighetskontroll for å sikre riktig anvendelse av lovverket.

- Vi forholder oss helt prinsipielt til dette, sa Ståle Sørensen (MDG), som sitter i honorarkomiteen. Han argumenterte for at det, selv om det er en tøff avgjørelse, ikke skal utbetales gruppelederstøtte til Venstres vararepresentant og fungerende gruppeleder Eidi Ann Hansen.  Partistøtte skal gå til arbeid i bystyregruppa, og bortfaller derved når det ikke er noen bystyregruppe, sa Sørensen.

Mot Aps og Krfs stemmer ble innstillingen om ikke å utbetale gruppelederhonorar til Venstres Eidi Ann Hansen vedtatt.

Hansen fulgte debatten fra tilhørerplass i bystyret og forlot møtet etterpå. Hun ønsket ikke å kommentere saken overfor Dagsavisen Fremtiden tirsdag kveld.

LES OGSÅ: Lokallagslederen Reidar Foehling ut av Venstre

Nyeste fra Dagsavisen.no: